Ö Sönnarslöv, Borrestad, Skolkort 1914-15, 78-33,30