BrydestuanBrydestuan kommer från byn Toarp och är från senare delen av 1600-talet. Här samlades på sin tid byns kvinnor och höll ” bastagille”. När linet var skördat skulle det brötjas, häcklas, kardas och spinnas.

Editerad av: Tommy Lindblom (2019-03-29 19:41:03)