Djurrödslängan


Image

Den 9 november år 2010 startade restaureringen av den s k Djurrödslängan, vars tak föll ihop i våren 2010. Byggnaden härstammar från 1700-talet och består nu av två huskroppar i vinkel. De utgör delar av prästbostället i Djurröd, som monterades ner 1949 och återuppfördes på 1960-talet i Hembygdsparken. Byggnaderna inrymmer ett lantbruksmuseum, med en mängd gamla jordbruksredskap, samt ett bimuseum. Dessa delar kommer att återskapas medan den mellanliggande delen rivs. Hembygdsföreningen har inte fått några statliga bidrag till restaureringen eftersom byggnaden inte anses unik och även har flyttats. Genom att sälja en annan fastighet räknar föreningen med att ha råd att restaurerera Djurrödslängan. Det är Kristianstadsföretaget Knadriks Kulturbygg som svarar för restaureringen. Bolaget har stor erfarenhet av liknande projekt och har nyligen köpt Blåherremölla Kvarn av Hembygdsföreningen.

Förening:

Gärds Härads Hembygdsförening

Skapad av: (2012-01-26 10:58:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gärds Härads Hembygdsförening (2019-03-29 19:46:10) Kontakta föreningen