Knopparpsgården


Knopparpsgården är från 1700-talet och kommer från Linderöds socken. Det är den första byggnaden som flyttades till Hembygdsområdet, år 1936. Knopparpsgården är inredd som brukligt var med dagligstuga och förstuga. Kappeträet över öppna spisen är bevarat med initialerna L:P:S och S:N:D som står för: Lars Perssons son och Sissa NilsDotter.

 

 

 

Editerad av: Tommy Lindblom (2019-03-30 10:37:09)