Backstuga


Från Svenstorp, Skepparslövs socken.

Backstugan är från 1700-talet och har stampat lergolv. Den köptes redan på 1940-talet men flyttades till Hembygdsparken 1970. I denna byggnad upplever man hur de sämst ställda kunde vara tvingade att bo, med sina ofta stora familjer.

 

 

 

Editerad av: Tommy Lindblom (2019-03-29 19:40:28)