Lillehems Kvarn


Lillehems Kvarn är byggd av delar från olika kvarnar. Den ligger vid ån och bredvid, på ängen ligger dansbanan, som bl.a. används vid Spelmansstämman.

Editerad av: Tommy Lindblom (2019-03-30 10:38:06)