Furumöllan


Image

Furumöllan från 1700-talet och som restaurerades med början hösten 1968, möblerades och öppnades för allmänheten sommaren 1969. Ägare till marken  innan hembygdsföreningen förvärvade stället , var Vittskövle gods. Huset  består av en envånings korsvirkesbyggnad under halmtak, vilken nu omlagts till vass. Byggnaden är uppförd på fogad gråstensgrund. Konstruktionen är korsvirke med fotträ, löshult och halvstolpar dels i fur, dels i ek. Byggnadsstilen representerar det sk. franska huset, en från kontinenten införd hustyp. Enligt folktraditionen var Furumöllan  en stampkvarn för stampning av vadmal. Av detta material tillverkade allmogen sina kläder.

Image

I omedelbar anslutning till Furumöllan är Ekosofens trädgård anlagd, benämnd Ekoparken.
Växterna, träd och buskar som är planterade har med välvilligt bistånd från Jan Danielsons familj flyttats till Ekoparken från Segesholm vid Vittskövle där Jan Danielson bodde.
Även det nyuppförda lusthuset kommer från Segesholm.
Ekoparken invigdes i maj månad 2004.

Förening:

Gärds Härads Hembygdsförening

Skapad av: (2012-01-26 10:29:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gärds Härads Hembygdsförening (2019-03-30 11:10:36) Kontakta föreningen