Rompeboden


Rompeboden Rigeleje
Ålabod från 1700-talet.
Målning av Annika Blom

Gamla Rompeboden är ålakustens äldsta och bäst bevarade ålabod. Hembygdsföreningen
arbetar aktivt med att bevara den, som tillsammas med ålafisket är en del av det svenska
immateriella kulturarvet, angeläget att bevara för framtiden.
Om du vill hjälpa oss ekonomiskt i arbetet är bankgironumret 301-0709. Märk inbetalningen "Rompeboden".

Image

 

 

 

Editerad av: Tommy Lindblom (2019-04-03 11:19:15)