Folkestorps


QR-koden till filmen om Folkestorps Bränneri

Folketorps Bränneri byggdes 1908-1909 och var i drift till 1971. Anläggningen har bevarats och rustats upp och är idag ett arbetslivsmuseum. Det är ett av få gårdsbrännerier i landet där inredningen ännu är intakt. Folkestorps Bränneri skänktes till Gärds Härads Hembygdsförening och förklarades som byggnadsminne 2005.

Guidade visningar för grupper ordnas hela året efter överenskommelse per telefon
044-35 06 57.


Hitta hit: Bränneriet med dess höga skorsten syns väl från riksväg 19 strax norr om Maglehem. Vindkraftverket (Monica af Olseröd) är nära granne. Kör försiktigt om du kommer norrifrån på riksvägen: Avtagsvägen är där omkörningskörfältet slutar! Välj gärna i stället att köra via lokalvägen mellan Maglehem och Olseröd - den är i sig värd en omväg!

GPS: N 55° 47.300' E 14° 8.940'

alt  X:6185607 Y:1396102

Historik: Bränneriet byggdes 1908-1909 av Richard Weibull. Han arrenderade Folkestorps gård, som då tillhörde Wittsköfle gods. 1939 utökades byggnaden åt väster i samband med att tillverkningsrätten vid Maglehems gårdsbränneri överfördes till Folkestorp. 1959 överfördes verksamhet och viss utrustning från Olseröds andelsbränneri. Sista arbetsdagen var den 27 april 1971. Fyra anställda tillverkade då 500 000 liter sprit per år. Vid en renovering 1983-87 återställdes
apparaturen och byggnaden rustades. 2005 inleddes en ny upprustning av
byggnaderna, främst för att förbättra skalskyddet. Hösten 2010 rensades
skorstenen så ingen risk för frostskador - en åtgärd i rättan tid, visade det sig!

Mer information: Hembygdsföreningen har sammanställt en skrift om Folkestorps Bränneri som kan köpas för 25 kr i Hembygdsgården eller i samband med visningarna.

 

Förening:

Gärds Härads Hembygdsförening

Skapad av: (2012-01-26 10:05:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gärds Härads Hembygdsförening (2019-03-29 19:59:58) Kontakta föreningen