Ivar Johnsson-sällskapet


Inom Hembygdsföreningen finns ett Ivar Johnsson-sällskap som har till syfte:

  • Att främja och utveckla intresset och kunskapen om skulptören Ivar Johnssons konst och person.
  • Att främja forskning om hans gärning.
  • Att verka för att skrifter och informationsmaterial om honom utges.
  • Att de av hans verk som finns placerade på olika svenska och utländska orter får en god vård.
  • Att de blir väl utmärkta med konstnärens och verkets namn liksom med tidpunkten när de skapades.
  • Sällskapet skall verka för att hans ateljé och utställningshallen i Hembygdsparken i Degeberga, liksom de samlingar de innehåller, hålls tillgängliga för allmänheten samt för forskning och undervisning.
Förening:

Gärds Härads Hembygdsförening

Skapad av: (2012-01-26 08:48:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gärds Härads Hembygdsförening (2019-04-18 18:39:05) Kontakta föreningen