Medlemskap 2019

Bli medlem och stöd arbetet inom Gärds Härads Hembygdsförening.

  • Medlemsavgiften för 2019 är 300 kr. Som medlem får du Årsboken och medlemstidningen ”Gärdsingen”.
  • Familjemedlemsavgiften är 100 kr när det finns en medlem som ovanstående.
  • Årsbok för icke medlem kostar 195 kr.
  • Medlemsavgift till Ivar Johnssonsällskapet kostar 50 kr.
  • Medlemsavgiften sättes in på Bankgirokonto: 5615-9254. Glöm ej att uppge namn, adress och gärna mailadress om det finns.
  • Gärds Härads Hembygdsförening är en ideell förening som aktivt arbetar med att ta tillvara gamla kultuminnen från trakten. Vi har även ett stort programutbud som sträcker sig över hela året. Några eldsjälar arbetar aktivt med underhåll av byggnader och park eller som funktionärer i olika sammanhang. Tyvärr är det förenat med stora omkostnader oatt bevara alla de kulturskatter som föreningen har tagit emot så därför är det ekonomiska stödet från våra medlemmar och sponsorer helt avgörande för verksamheten.

Föreningen tar tacksamt emot gåvor, oavsett medlemskap, på ovanstående bankgirokonto.