Medlemskap 2018

Bli medlem och stöd arbetet inom Gärds Härads Hembygdsförening.

  • Medlemsavgift 2018 är 300 kr då ingår Årsboken och medlemstidningen ”Gärdsingen”.
  • Familjemedlemsavgift 100 kr när det finns en medlem som ovanstående.
  • Årsbok för icke medlem kostar 195 kr.
  • Medlemsavgift till Ivar Johnssonsällskapet kostar 50 kr.
  • Medlemsavgiften sättes in på Bankgirokonto: 5615-9254 glöm ej att uppge namn och adress.

Föreningen tar tacksamt emot gåvor, oavsett medlemskap, på ovanstående bankgirokonto.