Historiskt om Hembygdsparken


Gärds Härads Hembygdsförening grundades år 1935 - så började det.

I Linderöd anordnades det år 1934 en hembygdsutställning vilken skedde under de mest gynnsamma förhållanden. En mycket representativ kollektion av diverse äldre bygdeföremål hade av bygdens folk ställts till disposition. Vid tillfället diskuterades även möjligheten om  bildandet  av en lokal hembygdsförening, ev. för Gärds Härad. En kommitté på 8 personer tillsattes för att föra frågan vidare.

I Gärds härads skogsbygd hade hembygdsrörelsen en ivrig och varm förespråkare i författaren William Lengertz, född i Linderöd. Att initiativet till Gärds Härads hembygdsförening skulle komma från Linderöd var ej underligt. Duktiga män satte sig i rörelse för företaget och vi vet att resultatet blev gott.

Uppmuntrade av det stora intresse Linderödsutställningen rönte, lät styrelsen genom pressen kalla till sammanträde i Tollarp, där frågan om bildandet av en hembygdsförening diskuterades. Sammanträdet hölls den 17 februari 1935. Ett trettiotal personer från häradets socknar kom till sammanträdet. Till ordförande för dagen valdes patron Henning Ohlsson Öllsjögård i Skepparslöv. De närvarande beslutade enhälligt att bilda en hembygdsförening omfattande hela häradet samt utsågs en häradsstyrelse bestående av två suppleanter för varje socken. Av de verkliga initiativtagarna kan nämnas Bagarmästare Gunnar Persson Linderöd, Folkskollärare Ivar Mattsson Linderöd, Landstingsman Nils Månsson Linderöd, Lantbrukare Karl Nilsson Linderöd, Fröken Alexandra Hamilton Ovesholm, Patron Henning Ohlsson Öllsjögård, Folkskollärare Hilding Thorbert Djurröd, Bokhållare Reinhold Mattsson Degeberga för att nämna några.

Den vackra parken skänktes av Ida och Enoc Flygare Degeberga ca: 7 tunnland. I dag finns det många intressanta byggnader för den kulturhistoriskt intresserade att botanisera ibland.

Förening:

Gärds Härads Hembygdsförening

Skapad av: (2012-02-16 11:07:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gärds Härads Hembygdsförening (2019-10-23 17:06:46) Kontakta föreningen