Ansökan Degeberga Marknad

Inför Degeberga Marknad 2019 gäller följande

 • Beställda platser skall vara besatta senast kl. 11.00 på förmarknaden.
 • Fordonstrafik förbjuden på marknadsområdet under pågående marknad.
 • Överlåtelse av platser är inte tillåtet.
 • Namnskyltar skall finnas vid varje marknadsstånd.
 • Elbehov skall anmälas vid beställning av marknadsplats.
 • Samlar-, verktyg- och hushållsknivar skall förvaras och säljas i sin förpackning, samt får endast säljas till kund över 18 år.

Försäljning av följande produktgrupper är förbjudna

 • Soft air-Guns, ”vapen” som det går att skjuta något ur.
 • Serpentin, doftspray, stinkbomber.
 • Fågelvisslor.
 • Vattenjojo.
 • Varor med rasistiska eller drogrelaterade förtecken.
 • Knivar som inte är samlarobjekt, verktyg eller hushållsknivar.
 • Tobak.
 • Det åligger varje enskild försäljare att förvissa sig om att de produkter man försäljer, inte strider mot gällande lagstiftning.
 • Marknadsrådet har tolkningsrätt och förbehåller sig rätten att avvisa eller på annat sätt utverka sanktioner mot personer/försäljare som inte följer angivna bestämmelser.
 • Livsmedelsregler förändras ständigt. Kontrollera gärna att ni är uppdaterade kring dessa regler. Länk till Kristianstads kommun, Miljö o Hälsas regler http://www.kristianstad.se/upload/Forvaltningarna/Mhk/Infoblad/livsmedel/Tillfallig_%20forsaljning_festivaler_marknader.pdf
 • För användning av gasol krävs det ett gasoltillstånd, detta får ni av marknadskommittén.

Vi hoppas att även 2019 års marknad skall bli bra för både säljare och besökare och vi kommer att göra vårt bästa för att båda dagarna skall bli trivsamma.

Marknadskommittén

Ansökan till Degeberga Marknad 13-14 juli 2019

Namn (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Postnr/Ort (obligatoriskt)

Firmanamn

Telefon/Mobil (obligatoriskt)

E-post (obligatoriskt)

Hela Ert varusortiment (obligatoriskt)

Har eget bord till marknadsplatsen

Beställer plats till marknaden á 3 m

Beställer el till marknadsplatsen

Beställer plats till Husvagn/Husbil utanför försäljningsplatsen á 200 kr/dygn -
inklusive el 250 kr/dygn

Ange om du vill ha samma plats som året innan eller önskemål
om annan Rad/platsnr

Meddelande (för eventuell komplettering)

Ansökan insändes senast 1 maj 2019