Om föreningen


Gärdhems Hembygdsförening bildades 1952 av ledamöter i den avgående kommunstyrelsen. Gärdhem slogs ju samman med Trollhättan i kommunindelningsreformen samma år. Föreningen har under åren aktivt verkat för sitt syfte att värna och bevara hembygdens miljö och kulturarv. Vi menar att detta stärker individens identitet och välbefinnande i en alltmer internationell värld.

Sin hemvist har föreningen i hembygdsgården, före detta Skinnemo skola i Velanda. Under 2011 förvärvade föreningen Björkås och kunde därigenom bevara en unik arbets- och boendemiljö samtidigt som vi säkrar fortsatt tillträde för Hantverksdagen, vårt största event. Som komplement har vi byggt en Kaffestuga som inrymmer ett fint kök och två toaletter varav en är handikappanpassad. Under 2013 har vi köpt ännu en fastighet, Almhult, i syfte att där kunna sammanföra och förvara de större föremål som tidigare var förvarade hos olika medlemmar i bygden.

Föreningen har c:a 200 medlemmar. Vi sätter stort värde på den sociala samvaron och vår trivselgrupp ser till så att inget fattas vid våra sammankomster.

Välkommen du också!

Förening:

Gärdhems Hembygdsförening

Skapad av: (2012-03-29 07:20:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gärdhems Hembygdsförening (2022-06-02 08:05:31) Kontakta föreningen