Digitalisering


Arbete med att inventera, förteckna, beskriva och digitalisera våra samlingar pågår kontinuerligt. Resultatet finns i en intern databas och externt på Bygdebands hemsida. Databasen innehåller idag ca 16 250 registrerade objekt men byggs på hela tiden med inkomna bilder och föremål.

Bilden ovanför visar del av vår utrustning för digitalisering: Dator, skanner, kameror samt en fotoskrivare som även kan skriva på dvd-skivor.

Exempel på medier som har digitaliserats är:

  • Dokument.
  • Fotografier från kort, negativ och glasplåtar.
  • Ljudupptagningar från kassettband och trådspelare. (magnefon)
  • Videoinspelningar från videoband. (VHS)
Förening:

Gärdhems Hembygdsförening

Skapad av: Nina Granlund (2012-03-29 07:16:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gärdhems Hembygdsförening (2022-06-02 08:15:18) Kontakta föreningen