Borgen Aftonfrid


Skalden J. A. Ekström byggde borgen Aftonfrid helt i sten. Borgen användes bl. a. som diktarstuga. Hembygdsföreningen svarar för skötseln av borgen.

Editerad av: Alvar Löfskog (2019-11-08 15:44:22)