Hyreskontrakt


Hyresgästen förbinder sig att:

  • själv närvara under samtliga samlingar under hyrestiden
  • följa gällande "Säkerhetsinformation till hyresgäster"
  • väl förvara och inte låna ut nyckeln till obehörig. Borttappad nyckel ersättes med faktisk kostnad
  • låta avhjälpa eller ersätta under uthyrningstillfället skadad eller förkommen egendom
  • lokalen vid hyrestidens slut är väl städad och iordningställd enligt anvisningarna. För iordningställande efter uthyrning debiteras 100 kr/tim
  • För uthyrning kontakta: Ove Hansson telefon  hem 0520-425292  mobil 070-3757225 eller Kerstin Hansson, telefon 073-505 3223.

Fullständigt hyresavtal finns här Hyreskontrakt 2020.

Åter till Uthyrning.

Förening:

Gärdhems Hembygdsförening

Skapad av: Alvar Löfskog (2012-04-11 07:37:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gärdhems Hembygdsförening (2020-01-13 16:51:50) Kontakta föreningen