Säkerhetsinformation


Säkerhetsinformation till Hyresgäster i Hembygdsgården

Förebyggande åtgärder - se till att:
- bekanta dig med utrymningsvägar och materiel för brandbekämpning
- utrymningsvägarna inte blockeras med bord, stolar eller liknande
- informera era gäster om var utrymningsvägar och återsamlingsplats finns
- inte ta in fler än 50 personer vilket är maximalt antal godkända gäster i lokalen
- placera ljus, marschaller och eventuella raketer på säker plats
- ingen rökning förekommer inomhus
- gångvägar, trappor och utrymningsvägar är skottade och sandade under hyrestiden vintertid

Skadebegränsande åtgärder vid brand:
- Utrym lokalen, återsamlingsplats är vid grinden mot gatan
- Larma SOS telefonnummer 112, ni befinner er på Hembygdsgården Velanda, Skinnmo skola
- Använd brandsläckare som finns i samlingssalen vid dörren till köket

Innan ni lämnar lokalen - se till att:
- levande ljus är släckta
- spis och andra elektriska apparater är avstängda
- vattenkranar är avstängda
- återställa och städa lokalen så att den är i samma skick som vid besiktningen vid tillträdet
- dörrar och fönster är stängda och låsta

Skadegörelse och stöld:
Hyresgästen förpliktar sig att väl vårda och aktsamt hantera lokalerna och dess inventarier samt att låta avhjälpa eller ersätta skada som uppkommer under hyrestiden oavsett om hyresgästen är direkt eller indirekt vållande.
Nyckeln skall förvaras väl och får ej lånas ut.
Skadad eller förkommen nyckel ersätts med faktisk kostnad.

Vid frågor kontakta:
Ove Hansson Tel: 0520-425292, 070-3757225

Åter till Uthyrning.

Förening:

Gärdhems Hembygdsförening

Skapad av: (2012-04-11 07:28:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gärdhems Hembygdsförening (2019-05-10 14:48:50) Kontakta föreningen