Torputflykt med traktorer

Hela veckan före den 12 augusti visade SMHI:s prognoser att det var stor risk för regn eller åsk­skurar just denna efter­middag, om än med stor osäkerhet. Osäkert var det in i det sista kl 14 med stora mörka hot­fulla moln av och till, och torp­gruppens del­tagare undrade om det skulle komma någon alls. Men två traktor­ekipage stod beredda på kyrkans parkerings­plats och, si, det behövdes, för c:a 30 förväntans­fulla personer dök upp. Det ena, tjusigt lövat, till­hörde Sven-Eric, som körde. Det andra drogs av Jimmys vackra Grålle (diesel), naturligt­vis körd av honom själv. Vagnarna räckte precis, och vädret blev bra.

Mariann orienterade om färd­vägen och om torpen vi skulle se eller åka förbi. Färd­planen är sparad och kan ses på hem­sidan. Redan vid start­punkten fick vi veta att det en gång låg ett ryttar­torp där vilket senare flyttades. Flera torp passerades vart­efter. Vi åkte upp gamla Ulrika­vägen och stannade till ovanför Fållen där Anita Sjö visade några växter från platsen. Vid två ställen fick vi kliva av och promenera: till Högtomta och till Lund­stugan vid Duseborg. Vid Hög­tomta och på vägen dit kunde Anita visa flera sorters växter och blommor, t.ex. ögontröst.

Lundstugan kallas också Museistugan, med all rätt när man ser den och hur den bevarats men också hur den en gång var tänkt av Greta Lagerfelt på Duseborg. Vi var så välkomna dit av familjen Jonssons som bor där på somrarna och vi vill tacka dem varmt för att vi fick komma! Vi fick även gå in och titta inne i den väl bevarade mycket lilla torp­stugan. Under den vidare färden ville ingen ner till bad­platsen och bada, så på Carinas förslag stannade vi i stället vid Norrgårds­ängen och fikade. Det var sedan bara att åka tillbaka till parkeringen vid kyrkan och skiljas åt – alla glada och nöjda.

Lennart Löfgren

traktorutflykt
traktordag

Editerad av: Lisa Antelius (2019-01-11 15:05:06)