Det Blå Skåpet

Just nu kan man besöka en utställning som heter "Det blå skåpet " på Östergötlands museum.

Utställningen är en spännande och innehållsrik resa in i östgötsk folkkonst. En berättelse om föremålens magi och gamla tiders kunskap. Man får titta på både dåtid och nutid och man gläntar dessutom på dörren till framtiden. 

Mycket av det som visas kommer från museets egna samlingar medan annat är inlån från länets hembygdsföreningar och privatpersoner. Bland annat så har de valt ut ett fat från Gammalkils Hembygdsförenenings samling.

Utställningen går att se från 2018-03-24 till 2019-03-03

 

Det blå skåpet
´fat

Editerad av: Lisa Antelius (2018-06-11 09:21:41)