Styrelse


Hembygdsföreningens Ordförandeklubba med anor från 1500-talet (spiken)
Hornbiten härstammar från en älg som föreningens förre ordförande Erik Stark ”nästan” skjutit själv.

 

Styrelsen 2017 består av:

Sture Holmbergh                 ordförande

Maj-Britt Renlund               kassör

Maj-Britt Vogelgesang       sekreterare

Ulla Joneborg                         ledamot

Karin Paulsson                      ledamot

Herbert Patzer                      ledamot

Helen Franke                          ledamot

Margaret Denckert               ledamot

Hans-Göran Nilsson            ledamot

Beth von Schreeb                   suppleant

 

Revisorer:

Marie Olsson

Margareta Ulfving

Nils Husberg                        revisorsuppleant

Hembygdsföreningens tidigare Ordförande

Simon Simonsson                 Stadsfullmäktige            1944 –1946

Gabriel Grefberg                     Komminister                  1946 – 1951

Gustaf Munthe                         Dr och Intendent           1951 – 1955

Ernst Killander                       Major                                 1955 – 1958

P.G. Peterson                           Redaktör                           1958 – 1965

Per-Erik Fürst                          Lagman                             1965 – 1973

Erik Stark                                   Arkitekt                             1973 – 1996

Sture Holmbergh                    Hovrättsråd                      1996 –