Stortorgsbrunnen

Till    Stockholms Stad

Vatten  i  brunnar

Det är trevligt med porlande vatten, t. ex. det dricksvatten som många somrar sakta rinner ur Stortorgsbrunnen och Tyska Brunn i Gamla stan.

År 2014 vreds vattnet inte på förrän under sensommaren.

Hembygdsföreningen hoppas att vattnet snarast släpps på i brunnarna!

Stockholm den 20 april 2015

(Sture Holmbergh, föreningens ordf.)

Stortorgsbrunnen