Erik Dahlbergh

Minnestavla över Erik Dahlbergs födelseplats

Uppsatt av Hembygdsföreningen i Gamla Stan 1954  I hörnet av Västerlånggatan / Stora Gråmunkegränd

 Erik Dahlbergh, föddes som Erik Jönsson, den 10 oktober 1625 i ett hus på den här tomten.

Det var under en dramatisk tid i Stockholms historia, endast en månad tidigare hade Staden drabbats av den stora förödande branden i september 1625 då ett område som sträckte sig mellan Kåkbrinken – Kornhamnstorg – Västerlånggatan – Munkbron brann ner till grunden. Födelsehuset låg bara något kvarter därifrån, men klarade sig.

Vid tretton års ålder sattes Erik Dahlbergh i en skola i Hamburg och 1641 anställdes han som skrivare hos dåvarande generalkamreraren i Pommern och Mecklenburg, Han var gift med Maria Eleonora Drakenhielm (1650–80), dotter till generaltullmästare Wilhelm Böös Drakenhielm

Erik Dahlbergh planerade och redigerade det berömda planschverket Suecia  Anticua et Hodierna (Det forna och nuvarande Sverige), som innehåller ett stort antal kopparstick  över svenska slott och städer, där många bygger på hans egna teckningar, ett verk som sysselsatte honom ända fram till hans död 1703.Han deltog som officer de två sista åren av trettioåriga kriget 1646 – 1648, Mellan åren 1650-1655 studerade han i Tyskland, Frankrike och Italien. Han skaffade sig stora kunskaper i arkitektur, vilket senare skulle göra honom till en av Sveriges främsta arkitekter. Stadsplanerna för Karlskrona och Karlshamn är utförda utav Dahlbergh

I  Italien träffade han hovmålaren David Klöcker Erenstrahl, som hjälpte honom att få kontakter vid det svenska hovet.  Han adlades till Erik Dahlbergh 1660. Erik Dahlbergh var svenskgreve, militär, arkitekt och ämbetsman; krigsråd 1677, landshövding i Jönköping 1687–93, fältmarskalk 1693, generalguvernör i Bremen och Verden 1693, generalguvernör i Livland 1696–1702.

Erik Dahlberg dog den 16 januari 1703, 77 år gammal, och begravdes i Turinge kyrka i Södertälje – i det gravkor han själv ritat.

 

Hembygdsföreningen vill återställa förgyllningen av bokstäverna på minnestavlan liksom de stulna hörnrosetterna (men det är ju en fråga om pengar).