Opinion


Rätt att klaga

Föreningen har nu tillsammans med kommunens jurist rett ut vad som gäller för att vi ska kunna klaga på beslut. Då är det så att en ideell förening som har till syfte att värna om miljön , inte har vinstsyfte, har funnits i minst tre år och har mer än 100 medlemmar samt har allmänhetens stöd, kan överklaga stadsbyggnads- och miljöärenden. Kulturmiljö inbegripes i begreppet miljö. Det är förstås bra inför kommande förtätningsprojekt och annat som äventyrar stadens kulturarv.                                                                                                 

 

 

 

 

Förening:

Hembygdsföreningen Gamla Varberg

Skapad av: Lena Winge (2018-10-17 14:27:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hembygdsföreningen Gamla Varberg (2021-04-25 14:35:40) Kontakta föreningen