Image

Diplomet till Vallgången 8

Gamla Varberg delar årligen ut ett diplom för god byggnadsvård. Det kan även handla om nya hus som vi tycker ansluter till byggnadstraditionen i Varberg.

Årets diplomerade är Andersson & Keller med arkitekten Jonas Risborn som uppfört detta flerfamiljshus. I motiveringen pekas på hur man ansluter till den trähusbebyggelse som funnits på Platsarna.

"Hembygdsföreningen Gamla Varberg har valt att ge årets diplom för god byggnadsvård till Andersson & Keller och dess arkitekt Jonas Risborn för flerfamiljshuset Vallgången 8.

Detta hus ansluter med stor känslighet till den omgivande bebyggelsen och har tagit upp element från förra sekelskiftets trähus på Platsarna. Så förs en genuin byggnadstradition vidare med respekt för kulturarvet."

Image

Vd Christoffer Almqvist t v och arkitekten  Jonas Almqvist har fått mottaga 2019 års diplom för god byggnadsvård

Foto: L Hjelmstedt

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

ImageImage

Västerporthotellet på en visionsbild från Fredlund Arkitekter

 

FJORTON VÅNINGAR i VÄSTERPORT ÖVERSKUGGAR ALLT

   Höghusraseriet anfäktar kommunstyrelsen så att denna nyligen gick ut och avslöjade att man tänkt sig att släppa igenom ett förslag om ett hotell i fjorton våningar i den nya stadsdelen. Det är ganska uppenbart att en sådan koloss kommer att överflygla allt som finns i dess närhet. Fästningen inräknad. Hur man med detta storbygge ska kunna leva upp till ambitonen att knyta samman stadskärnan med Västerport är svårt att se. 

En folkstorm är under uppsegling, vilket framgår av Gamla Varbergs FB-sida där debatten är intensiv.  Men det är inte givet att det blir som kommunstyrelsen vill. 

 

 

 

 

Så här blir nybygget i kv Mästaren (Möbellagret/Bois/Ordenshuset)

 

Image

Beskrivning: Mästaren Fotograf: Fredblad, Skanska

Så här ser nybyggenskapen i kv. Mästaren  (Möbellagret) ut utmed Ö Långgatan. Byggnadsnämnden har godtagit denna huskropp som kommer att bli mycket dominerande. Karaktären på området blir helt förändrad.

Åttavåningsprojekt

Skanska planer på hus med åtta våningar vid Drottning Blankas plats kommer att förverkligas. Tillsammans med byggenskapen i kv Kvarnliden kommer då stadens profil att påverkas kraftigt. Åtta våningar skulle vara stort i en storstad men blir förödande i Varberg.

GV har yttrat sig till kommunen och i insändare i HN. Läs under Opinion!

 

Image

Beskrivning: Söderfasad kv Mästaren Fotograf: Skanska

Fasad mot Ö Långgatan

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Image

Nästa förtätning- GV överklagar

Nästa bekymmer för oss som vill bevara Varbergs kaaraktär och skala: kv Snidaren. Det är kvarteret utmed Sveagatan mellan Snidargatan och Träslövsvägen. Där tänker man tillåta sexvåningshus. Det inte bara slår sönder miljön i nedre Tranelyckan. Det överskuggar också Bexellska stugan och stadsbilden påverkas negativt i sin helhet. Detta är bara ett kvarter från stadskärnan, som naturligtvis inte blir oberörd. Vid fullmäktiges möte 18 dec återremitterades ärendet till byggnadsnämnden men har sedan antagits av kommunfullmäktige. Gamla Varberg har överklagat beslutet.

 

GV begär talerätt

Gamla Varberg har begärt att i likhet med t ex Norrmalms hembygdsförening i Stockholm få s k talerätt, dvs rätt att driva en fråga i beslutsprocessen kring frågor som rör kulturmiljöerna i Varbergs kommun. Norrmalm har fått ett utslag i mark- och miljödomstolen som ger dem denna rätt. Just nu grunnar kommunens olika förvaltningar på om vi skulle få samma rätt i Varberg.

GV i referensgrupp

Gamla Varberg har erbjudits att delta i en tiomannagrupp som referens till stadsbyggnadsprogrammet som ska tas fram. GV representeras av Lennart Hjelmstedt.

 


Editerad av: Lennart Hjelmstedt (2019-12-22 18:05:49)