Diplom för Jobsonska huset

Ann-Louise Wohlén har fått Gamla Varbergs diplom för att hon räddat det kulturellt värdefulla Jobsonska huset och visat att man kan förnya och ändå bevara gamla byggnader. Av ett enfamiljshus har det blivit tre lägenheter. Därmed har en viktig del av Södra Villastaden räddats åt eftervärlden.

Delar av styrelsen uppvaktade fru Wohlén fredag 13 och överlämnade diplomet tillsammans med blommor.

Mitt emot Jobsonska ligger Hejlska villan. Där har man gått en annan väg och gjort en rekonstruktion. Men det ursprungliga huset är för alltid borta och kulturarvet är skingrat vad gäller den byggnaden. Varbergarna kan nui alla fall  glädjas åt att det ståtliga, högborgerliga Jobsonska huset finns bevarat

.

Lars Grimbeck, GV:s ordf, har just överräckt diplom och blommor till Ann-Louise Wohlén som erkännande för hennes hängivna arbete med att bevara Jobsonska kulturskatten.

Bild: Lars Danielsson


Editerad av: Lennart Hjelmstedt (2018-11-30 19:45:46)