Varmbadhuset återfår sin glans

Varmbadhuset har återöppnats efter en lång och grundlig renovering. Denna byggnadsjuvel, ritad av Allan Berglund, har nu återfått sin klassicistiska stil. Det mesta är återställt, ny teknik har lagts in och det gamla saltvattnet ersätts med sötvatten, antagligen för att saltet , visade det sig, förstört mycket.

Kurorten Varberg ska förstås bevara denna klenod från kurortsepoken som en pendang till kallbadhuset, också det upprustat. För detta ska de beslutande ha ett erkännande. Det är inte alltid de är så angelägna om att satsa på kulturarvet, men här var de det. Bra!

Inför renoveringen sammanställde byggnadsantikvarie Britt-Marie Lennartsson från Kulturmiljö Hallland en skrift om byggnadens historia och den stilepok som den tillkom i. Många av hennes rekommendationer har varit vägledande för upprustningen som därför är så autentisk man kan begära. 

Imagebild: L Hjelmstedt

 


Editerad av: Lennart Hjelmstedt (2019-04-17 19:10:29)