Om oss

Hembygdsföreningen Gamla Varberg värnar om Varbergs kulturarv. Vi är Sveriges största hembygdsförening med 1 760 medlemmar! Vill du bli medlem? Medlemsansvarig är Gunder Karlsson: [email protected] 0340-676831

Denna idébild ger en uppfattning om hur Västerport södra kommer att se ut, men en del är utelämnat som de offentliga ytorna . Hur hotellet kommer att se ut framgår inte heller riktigt. Enligt vår mening blir detta en kompakt stadsdel som riskerar att förskjuta stadens kärna från torget och hit. (Bild. Varbergs kommun)

Flyttar centrum till Västerport?

 

GV har i en insändare i Hallands Nyheter påpekat att södra Västerport kommer att bli en mycket kompakt stadsdel, även om mycket i den arkitekttävling som genomförts, är positivt:

 Västerporttävlingen är avgjord.  I alla förslagen ingår innovativa idéer om hållbarhet och solenergi. I några objekt ingår takterrasser och solceller.  Flera hus och lösningar är pigga och anslående och arkitektpoesin flödar, även om det mesta bottnar i sedvanlig modernism.  Butiker och krogar i gatuplanet stimulerar folklivet. Innergårdarna är genomtänkta. Förslagen slåss om uppmärksamhet men det är svårt att säga något bestämt om helheten mer än att det blir kompakt. Takhöjderna varieras och fasader delas upp i mindre partier för att kamouflera att det blir en starkt förtätad stadsdel . Skalan är 5-7 våningar förutom i det skandalöst höga hotellet, som med sina 12-14 våningar totalt saboterar stadsprofilen.  Entusiasmen för höga hus är gränslös i denna låga stad.

 Materialvalet i Västerport med mycket trä och tegel är däremot lyckat, en sympatisk blinkning till Varbergs trä - och tegelarkitektur.  Men hur med att ”historiska kvaliteter ska respekteras” ? Och att Västerport ska ”upplevas som ett självklart tillägg till den befintliga staden”?

Hur fångar man upp den arkitektoniska traditionen och kulturarvet så att det knyter Västerport samman med nuvarande stadskärna och inte skapar en ny stad i staden men samtidigt vågar sig på förnyelse?!  Inte mycket. Det räcker inte med att imitera en portik från fästningen.

 Västerport får ju också en nordlig del.  Rimligen kommer den att förstärka intrycket av storstad mitt i småstaden med samma volymer som i den södra. Få inser hur dominerande och massivt Västerport blir. Stadens tyngdpunkt kan komma att flyttas från torget till Västerport. Det är ett högt pris för Varberg att betala.

 

Hembygdsföreningen Gamla Varberg

styrelsen

 

 

 

 

Vi är störst  i hela landet!

 

Gamla Varberg är en opolitisk hembygdsförening som verkar för att bevara mest möjliga av Varbergs kulturarv. Det sker genom utgivning av lokalhistoriska böcker, programkvällar med lokalhistoriska teman samt kontakter med Varbergs kommun. Vi medverkar när kommunen har olika dialoggrupper kring stadsplanefrågor då vi anser att det är genom att påverka nu som vi kan vara med att skapa en sansad stadsutveckling, framtidens kulturarv.

Föreningen yttrar sig om olika detalj- och översiktsplaner och kompletterar med opinionsbildning genom bl a insändare och överklaganden. Däremot har föreningen inga föremålssamlingar.

Nu är vi Sveriges största hembygdsförening med 1700 medlemmar! Det är 200 fler än den näst största.

En förklaring till denna mirakulösa framgång är att varbergsborna blivit alltmer bekymrade för hur kommunen förtätar och bygger ut staden , ofta med bristande känsla för det som är Varbergs karaktär och skala. Men många uppskattar även de åtta programkvällar man gratis deltar i om man är medlem. Dessutom står föreningen för en stor del av den lokalhistoriska litteratur som kommer ut om Varberg. Över titlar ingår i Gamla Varbergs bibliotek. Som medlem får man dessutom en bok. I år var det Lars Grimbecks och Stefan Gustafssons bokverk om Varbergs historiska länkar till Danmark.