Om oss

Gamla Varberg är en opolitisk hembygdsförening som verkar för att bevara mest möjliga av Varbergs kulturarv. Det sker genom utgivning av lokalhistoriska böcker, programkvällar med lokalhistoriska teman samt kontakter med Varbergs kommun. Vi medverkar när kommunen har olika dialoggrupper kring stadsplanefrågor då vi anser att det är genom att påverka nu som vi kan vara med att skapa en sansad stadsutveckling, framtidens kulturarv.

Föreningen yttrar sig om olika detalj- och översiktsplaner och kompletterar med opinionsbildning genom bl a insändare och överklaganden. Däremot har föreningen inga föremålssamlingar.

En förklaring till denna mirakulösa framgång är att varbergsborna blivit alltmer bekymrade för hur kommunen förtätar och bygger ut staden , ofta med bristande känsla för det som är Varbergs karaktär och skala. Men många uppskattar även de åtta programkvällar man gratis deltar i om man är medlem. Dessutom står föreningen för en stor del av den lokalhistoriska litteratur som kommer ut om Varberg.

Gamla Varbergs hembygdsförening är medlem i Sveriges hembygdsförbund.