Styrelse och valberedning

 

Styrelse Telefon Epostadress
Lars Hylander
Ordförande
070 415 37 32 [email protected]
Lars-Göran Danielsson
Vice ordf.
018-32 27 51
073 981 06 98
[email protected]
Vakant
Sekreterare
Rune Wessman
Kassör
018-32 83 76
070 689 26 19
[email protected]
Bert Wernsberg
Bitr. kassör
018-32 24 29
070 791 58 44
[email protected]
Agneta Wendin-Holmberg 070 337 68 60 [email protected]
Anna Maria Widén 018-32 82 02
073 020 85 05
[email protected]
Birgitta Jansson 018-32 79 69
070 461 20 30
[email protected]
Kjell Svensson 070 543 30 68 [email protected]
Maria Zellinger 018-32 30 75
076 238 69 00
[email protected]
Per Hellström 070 632 31 58 [email protected]
Ove Thanger 070 644 61 91 [email protected]
Valberedning Telefon
Siw Björkgren  018-32 35 65
Gunnar Granberg  070 646 74 43

Till startsidan