Runsten i Hemringe


Vi vårdar en runsten (U985)  i Hemringe på Riksantikvarieämbetets uppdrag.

ImageKälla: Wikipedia
karl ‘ lit ‘ raisa * stain * iftiR ‘ uikaiR ‘ faþur ‘ sin an uar sun stufials uk systrsun kulaug

Karl lät resa stenen efter Viger, sin fader.
Han var Styvjalds son och Gullögs systerson.

Vikingatida runsten i grovkornig granit. Ristningen är från ca 1070-1130. Stenen har troligen ristats av Öpir.

Runstenen restes omkring 35 m. norr om sin nuvarande plats, dit den flyttades 1948.
Anmärkningsvärt är att Vigers mor inte omnämns utan istället hans moster Gullög. Förmodligen var modern död då stenen restes.
Namnet Karl är vanligt i de vikingatida runinskrifterna, de övriga namnen är ovanliga.
Ristaren har tillåtit sig att utelämna några runor i slutet av sista ordet.
Detta är ett välkänt drag hos den framstående runristaren Öpir.
Även andra drag i ornamentik och runformer gör det sannolikt att ristningen utförts av honom.

Förening:

Gamla Upsala Hembygdsförening

Skapad av: Per Hellström (2018-11-28 17:40:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Per Hellström (2020-11-02 15:14:34) Kontakta föreningen