Föreningens tillkomst


HUR GAMLA UPSALA HEMBYGDSFÖRENING BILDADES

Gamla Uppsala LRF har varje år en vinterkurs. 1984 valdes mellan två ämnen: Enklare matlagning och Gårdsforskning. Förslaget enklare matlagning grundade sig på att fler och fler lantbrukarhustrur drivs ut i annan sysselsättning utanför gården. Då blir ju mannen ensam på gården och matlagning ett måste. Lantbrukarna i Gamla Uppsala beslöt se positivt på det hela och valde Gårdsforskning. Kursen skulle ha en ledare och eftersom jag är släktforskare så hade jag kontaktat Vuxenskolans personal. Gårdsforskning kan man säga är en stor släktforskning.

Folke Nilsson på Vuxenskolan rådfrågades och tackade ja till att bli kursledare. Då började mantalslängderna "nagelfaras". Deltagare i kursen var:

Sven-Arne Almlöf, Stora Lötgården
Sven-Erik Andersson, Fullerö
Leif Aronsson, Eriksbergs gård
Christina Aronsson, Eriksbergs gård
Hans Carlsson Hemringe
Bert Eklund, Ensta
Gunnar Eriksson Fullerö
Jan Forsman, Bredåker
Dagmar Grandin, Ekeby
Sven-Åke Jansson, Bredåker
Lars Jönsson, Lövstaholm
Berit Levén, Berget
Raymond Ohlsson, Stora Lötgården

Kurslokal var först på andra våningen bredvid gamla biblioteket i Storgården. Förändringarna av Storgården började och vi fick ha kurs i Vuxenskolans lokaler i staden.

Folke Nilsson började säga till oss: ”Jag tycker ni skall bilda en hembygdsförening". Folke var ju själv medlem i Vaksala Hembygdsförening och såg ett samarbete som mycket bra. Vaksala, Gamla Uppsala och Danmarks socken tillhör samma härad. Vi kursmedlemmar var först mycket fundersamma och trodde inte vi skulle klara detta. Folke gav inte upp. Han förstod kanske att det skulle gå. Efter ett tag gav vi med oss. Men ordförande...? Var skulle vi hitta en sådan. Vi började fundera om det fanns en lämplig. Ja, kanske min granne Sigurd Gustafsson. Han var advokat med god Gamla Uppsalaförankring. Sigurd Gustafssons släkt hade haft Ärna gård, Lilla Myrby och arrenderat Prästgården. Fadern hade bildat ett taxibolag och farbrodern Gamla Uppsala Buss.

Jag ropade in Sigurd en dag, och vi satt då vid köksbordet. Hur skulle jag då lägga upp mina funderingar? Jag berättade om cirkeln och frågade: Vad säger Du om att bilda en Hembygdsförening. Det var som att tända en stubin. Sigurd tittade på mig. "Det skall jag minsann bli man för", sa Sigurd otroligt glad. "Tänk Dig hela bygden dess kultur och historia. Denna bygd måste bevaras för eftervärlden."

Sigurd följde med till nästa cirkelkväll. Gunnar Eriksson tyckte då att här har vi den perfekte ordföranden. Sekreterare, ja det fanns ju redan tyckte Janne Forsman. Nu måste det sättas upp affischer i Konsum, Gulf, Posten, Nyby och Storgården. Medlemmarna anmälde sig. Det gick väldigt fort och vi måste snabbt konstituera oss för att söka bidrag i de olika fonderna.

Föreningen bildades den 22 maj 1986 hos Lars-Erik och Berit Levén, Berget, Gamla Uppsala.

Christina Aronsson

Förening:

Gamla Upsala Hembygdsförening

Skapad av: Per Hellström (2018-11-04 15:23:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Per Hellström (2018-11-06 14:47:14) Kontakta föreningen