Embla


En vikingatida "bruksbåt" för färder i åar, floder och inomskärs.

Embla är en rekonstruktion efter ett gravfynd i en båtgrav på
prästgårdstomten i Gamla Uppsala. Graven är daterad till 800-talet e.Kr.
Embla är byggd i ek. Man har använt dåtida metoder och verktyg för att bygga
en så autentisk farkost som möjligt.
Bygget gjordes vid Fyrisån under ledning av arkeologisk expertis
på vikingatida båtbyggnadskonst.

Emblas mått:
Längd: 7,2 m  Bredd: 1,5 mm  Åror: 3 par  Vikt: 250 kg  Mast: 4,4 m
Segel: 9,6 kvm  Djupgående: 30 cm  Byggår: 1996

Förening:

Gamla Upsala Hembygdsförening

Skapad av: Per Hellström (2018-10-28 18:35:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Per Hellström (2020-12-12 15:21:47) Kontakta föreningen