Bakgrund och syfte

Bakgrund
Ett tiotal personer, med anknytning till lantbruket i vår bygd, deltog 1984 i en kurs om ”gårdsforskning”. Kursledaren tyckte att de skulle bilda en hembygdsförening.
Det tog kursdeltagarna fasta på.

Den 22 maj 1986 bildades Gamla Upsala Hembygdsförening hos Lars-Erik och Berit Levén på gården Berget i Gamla Uppsala.

Läs mer om Hembygdsföreningens tillkomst