Skrifter

Skriften Gamla Upsala förr och nu
På grund av svårigheter att engagera såväl redaktion som skribenter kan tyvärr ingen årsskrift framställas f.n. Har du synpunkter på ämnen att ta med i framtida skrifter tar vi tacksamt emot dem på e-post [email protected]

Om du vill köpa en skrift skicka e-post till [email protected] Jubileumsboken Gamla Uppsala förr och nu 1986-2011 (ersätter årsskrifterna 2011 och 2012) kostar 150 kr. Årsskrifterna 2009 och 2010 kostar 100 kr. Tidigare skrifter kostar 30 kr. Vissa årgångar är dock slut.

Årsskrifterna finns som pdf-filer, som kan beställas via e-post [email protected] och skickas med e-post. Vissa går att ladda ner. För att läsa pdf-filer behövs programmet Adobe Reader som kan laddas ner gratis här.

Om du kan avvara Årskriften 1991 eller 1995, som har tagit slut, tar Hembygdsföreningen tacksamt emot den. Hör av dig till någon i styrelsen (se under rubriken Styrelse i vänstra marginalen) eller lämna besked med e-post [email protected]

REGISTER

Årsskriften 1990
Gamla Uppsala Villa- och Egnahemsförening
Hur Gamla Upsala Hembygdsförening bildades
Gamla Uppsala Folkskola genom tiderna
Några minnen och tankar om kyrkskolan
Orgeltillverkningen i Gamla Uppsala
Ärna Bro
Vad vet vi om högarna?
Något om ortnamnen inom Gamla Uppsala
Brandskyddet
En solskenshistoria från 30-talet
Gamla Upsalaspelet
Slåttergillet 1990

Årsskriften 1991
(endast arkivexemplar)
Gamla Uppsala kommundel
Gamla Uppsala skola, åren 1950–1990
Guldringen från Gamla Uppsala
Jonas Offrell, komministern som gjorde revolvrar och golvur
Vad gjorde prästen mer än ha hand om det religiösa i 1700-talets församling
Riksblotet och Uppsala högar
Runstenen vid Hemringe
Sammanfattning av arbetet med pjäsen ”Vart tar vägen vägen? Är den ute på åkern och åker?
Posten i Gamla Uppsala
Nya bageriet
Storvadsbadet
Till Hembygdsföreningen, visa

Årsskriften 1992

Gamla Uppsala-låten
Församlings- och byggnadsminnen 1867–1992, 125 år
Storgården
Historik över busstrafiken Gamla Uppsala–Uppsala
Dragonminnet i Gamla Uppsala
Disagården
Gamla Uppsala Husmodersförening
När Stor-Uppsala föddes
Brandväsendet i Gamla Uppsala
G Dahlbergs speceri- och diversehandel
Häradsdomare E.E. Eriksson
Stefan, Sveriges förste ärkebiskop

Årsskriften 1993

Sockenmuseet
Harald Gustafsson
Allmogemålaren Hans Wikström
Samuel Ödman
Nyby gård, dess historia och träd
Svennbecks handelsträdgård
Gamla Upsala Gymnastikförening
Händelser i Gamla Upsala sommaren och hösten 1992
Posten i Gamla Upsala upphör efter 118 år
C-J A-son Kruse diversehandel
Hälsovårdsstadga för Gamla Upsala Egnahemsområden
Hembygdsföreningens årsberättelse
Angående Vägverkets utredning om ny E4 genom Uppsala län

Årsskriften 1994

Gamla Uppsala i myt och forskning
Vikingakvinnor återuppstår i Gamla Uppsala
Odinsborg
Paviljongsbygge 1993
Luffarklubban/Tiggarklubban
Brandordning för Gamla Upsala kommun
Lindströms affär
Pilsnerfrågan
Tornfalkarna
Anders Celcius
Verksamhetsberättelse

Årsskriften 1995
(endast arkivexemplar)
Mitt Gamla Uppsala
Tor Andrae
Gamla Upsala klockstapel och kyrkogård
Biblioteket i Storgården, minnen från 1960–85
Helnykterist om vintern och människa på sommaren
G:A Lundh, Smides- och mek. rep.verkstad
Rödbo tegelbruk
Skomakerirörelse i Gamla Uppsala
Gamla Uppsala Föreläsningsförening
Valsgärde gravfält
Erik Emander, en Gamla Uppsala-son som blev guldsmed
Verksamhetsberättelse för 1994

Årsskriften 1996

Gamla Upsala Hembygdsförening 10 år
Gamla Uppsala Hembygdsgille
Gamla Uppsala församlings vapen
Erik den Helige
Borgs affär i Nyby
Gamla Uppsalas gatunamn
Ensta sämskfabrik
Carin och Signe Johanssons Mjölk-Bröd-Speceri-Diversehandel
Uppländska maträtter
Arne Bergh – bildhuggare
Skrönan om grindstolpen

Årsskriften 1997

50 år sedan Gamla Upsala upphörde som självständig kommun
Fullmäktige i Gamla Upsala tioårsjubilerar
Ännu en utgrävning i Gamla Uppsala
Gamla Upsala snickerifabrik
Gamla Upsala rörinstallation
Fullerö skola
Socialvården i Gamla Upsala och ålderdomshemmet
Fonder i Gamla Upsala
Koleraepidemierna i 1800-talets Gamla Upsala

Årsskriften 1998

Konstverk i Gamla Upsala
Embla – ett vikingaskepp har återuppstått
Fiolbyggare i Gamla Upsala
Hemvärnet i Gamla Upsala
Kaplansgården 10 år
Gamlishallen 10 år
Mattsgården – Tingsslätten1
Gamla Uppsala Sportklubb 50 år

Årsskriften 1999

Kungsgården nr 1 i Gamla Uppsala
Ur vikingabåten Emblas loggbok 1998
JUF-föreningen i Gamla Uppsala
Tvättarbete på Eriksbergs gård 1900–1944
Associationer och allitterationer
Mat i en svunnen tid på Eriksbergs gård
Nyby vision – Ett arbetslivsprojekt i Gamla Uppsala
Vårda Tunåsen
För 10 år sedan
Påven Johannes Paulus II besöker Gamla Uppsala
Cykelleden mellan Storvreta och Gamla Uppsala 10 år
Diverse

Årsskriften 2000

Rappakalja
Skröna om Hugstore Helmer och Holger Strakbent
Disafesten år 1931
Katolska kyrkan och Gamla Uppsala
Erik den Heliges grav i Gamla Uppsala kyrka
Bibel 2000
Biskop Ström och söndagsskolan i Nyby
Österledskyrkan – kyrkan mitt i byn
Lötenkyrkan – en distriktskyrka i Gamla Uppsala församling
Yngst och äldst – Arameiska Syrianska Ortodoxa kyrkan
Moskèn i Gamla Uppsala
Helge Aronsson berättar om olika sysslor på Eriksbergs Gård
En firad f.d. Gamla Uppsalabo
I Gamla Uppsala under tiden juni 1999—juni 2000
Ett besök i Fullerö backar

Årsskriften 2001
Kan laddas ner genom att  klicka på: 2001
Inledande ord
Ett litet barn kommer till jorden
Barndomsår i Gamla Uppsala prästgård
Gamla Upsala Sportklubbs ungdomsverksamhet
Barn och ungdom på Storgårdsbiblioteket
Av barn får man lära
Barnen är församlingens framtid
Vad gör Svenska Missionsförbundets Ungdom (SMU) i Gamla Uppsala?
Rädda Barnen i Gamla Uppsala
Barnbarn
Uppsala–Gävle järnväg, I , Utdrag ur ”Uppsala-Gävle järnvägar. Lokomotiven och dess personal”
Uppsala–Gävle järnväg, II, Utdrag ur ”Uppsala-Gäfle Järnvägar 1874–1924”
Rätt eller orätt, hur man blir av med en markockupant
Gamla Uppsala socken, Byordning för Gamla Uppsala by 1762
Hembygden och pundet
I Gamla Uppsala under tiden juli 2000—sept. 2001
Vårtal vid Gamla Uppsala högar 2001

Årsskriften 2002
Kan laddas ner genom att  klicka på: 2002
Inledande ord
Altarskåpet i Gamla Uppsala kyrka
Gnosjöandan i Gamla Uppsala – något om en småindustri
Från springschas till pensionär
Karlssons mjölkaffär
Keramikverkstaden i Storgården
David Wallèn, Speceri- Mjölk & Matvaruaffär
Gamla Uppsala har egen musikskola
Rättvisan kommer ifatt – en hund begraven
Vårda Tunåsen II
Högarna, en helig plats på många sätt
Vårtal vid Gamla Uppsala högar 2002
Detta hände i Gamla Uppsala under tiden oktober 2001—september 2002

Årsskriften 2003

Inledande ord
Handelsträdgård i Tunaberg och Nyby
Ängeln i Gamla Upsala kyrka
Henrik Brifors
Minnen från min tid på Gamla Uppsala ålderdomshem
Fornminnen och traditioner
Fyrisån – numera mer till nöje än nytta
Lions Club Gamla Uppsala
Vattenförsörjningen i Gamla Upsala, Tingslätten och Nyby före inkorporeringen till Uppsala stad 1947
Vårtal vid Gamla Uppsala högar 2003
Detta hände i Gamla Uppsala under tiden oktober 2002—september 2003

Årsskriften 2004

Inledande ord
J E Janssons ved- och kolhandel
Klockstapel eller klockor ovanför den så kallade högkyrkan
Gården Berget
Sotningsverksamhet i Gamla Uppsala
Gamla Uppsala – Bygd i förvandling
Kalkmålningarna i Gamla Uppsala kyrka
Vårtal vid Gamla Uppsala högar 2004
Detta hände i Gamla Uppsala under tiden oktober 2003—september 2004

Årsskriften 2005

Inledande ord
Till Minne
Gamla kiosken i Gamla Uppsala
Gamla Uppsala Musteri
Leran från Lövstaholm
Minnen från ett gammalt trädgårdsmästeri
Kattskrället
Från blåvinge till jordlöpare
Vårtal vid Gamla Uppsala högar 2005
Detta hände i Gamla Uppsala under tiden oktober 2004—september 2005

Årsskriften 2006/2007
Kan laddas ner genom att  klicka på: 2006 2007
En stadsresa på 30-talet
Omdaningen av Gamla Uppsala kyrka
Gamla Uppsala Bil & Traktorverkstad
Frisersalongen i Nyby centrum
Kultplats från bronsåldern – funnen på villatomt vid Regins väg
Ekeby by
Garnisonsmuseet på Ärna
Vårtal vid Gamla Uppsala högar 2006
Vårtal vid Gamla Uppsala högar 2007
Tal på nationaldagen 2007
Detta hände i Gamla Uppsala under tiden oktober 2005—september 2007

Årsskriften 2008
Kan laddas ner genom att  klicka på: 2008
Möllers bageri i Gamla Uppsala
Gamla Uppsala Berget
Jorden vi ärvde och lunden den gröna – en del av Hemringes historia
Frälsarkransen
Manliga huvudbonader under 500 år Tal på hembygdsdagen
Valborgstal 2008 i Gamla Uppsala
Historik kring Uppsala Ungdomsring
Svenska språket skrämde mig en gång i tiden men i dag lever jag på det
(Tal på nationaldagen)
Tunåsen i ett militärt perspektiv
Händelser som rör Gamla Uppsala under tiden
1 oktober 2007—30 september 2008

Årsskriften 2009
Kan laddas ner genom att klicka på: 2009
Mina tändstickskyrkor
Silver för nattvard eller blot?
Vårblot i Gamla Uppsala
Från Brötorna åkrar till Lerdammsparken
Gamla Uppsala stationshus
Jordnära samarbete i Gamla Uppsala
Soldattorpet i Fredriksdal
De vittberesta tvivlarna
Tal i Gamla Uppsala sista april 2009
Händelser och frågor som rör Gamla Uppsala
under tiden 1 oktober 2008—30 september 2009

Årsskriften 2010
Kan laddas ner genom att  klicka på: 2010/1 och 2010/2
Förord
Ett bra liv i Gamla Uppsala
Glimtar från ett översättningsarbete
Gamla Uppsala spelet väckte historieintresset
Gravhällar och epitafier i Gamla Uppsala kyrka
Sten Ture-monumentet i Uppsala
Ekumenisk träta
34:an
Gamla Uppsala på kartan
Valborgsmässotal i Gamla Uppsala 2010
Händelser och frågor som rör Gamla Uppsala
under tiden 1 oktober 2009–30 september 2010

Jubileumsboken Gamla Uppsala förr och nu 1986-2000

(Ersätter årsskrifterna 2011 och 2012)
Förord
Hur Gamla Upsala Hembygdsförening bildades
Gamla Upsala Hembygdsförening 1986–2011
Tre ordföranden i hembygdsföreningen
Hantverksgruppen
Årsskriften ”Gamla Uppsala förr och nu”
Resor, utflykter, vandringar
Minnesvärda händelser i Gamla Uppsala
Profil i Gamla Uppsala – Erik Åhlberg
Profil i Gamla Uppsala – häradsdomare E. E. Eriksson
Profil i Gamla Uppsala – Johan Viktor Johansson
Profil i Gamla Uppsala – Harald Gustafsson
Profil i Gamla Uppsala – Tor Andræ
Jonas Offrell; komministern som gjorde revolvrar och golvur
Riksblotet och Uppsala högar
Odinsborg
Pilsnerfrågan
Embla – ett vikingaskepp har återuppstått!
Påven Johannes Paulus II besöker Gamla Uppsala 9 juni 1989
Österledskyrkan – kyrkan mitt i byn
Minnen från min tid på Gamla Uppsala ålderdomshem
En stadsresa på 30-talet
Gamla Uppsala järnvägsstation

Till startsidan

Har du önskemål om ämnen att ta upp i kommande årsskrift meddela oss via e-post [email protected]