Brandstationen


Image

I den gamla brandstationen, ursprungligen från 1840, finns en mängd brandredskap samlade, bland annat en Ljusne ångspruta från 1884. Tornet användes till att torka de linneslangar som användes vid släckningsarbetet.

Editerad av: Bengt Kylberg (2018-12-18 16:26:52)