Boklådan


Nedanstående är ett urval av de böcker som finns till salu på Gamla Brukets Museer. Beställning kan också ske per post eller e-mail, [email protected]. Då skickas böckerna med bifogad faktura, varvid kostnaden för brevporto tillkommer.

Då några av böckerna endast finns i få exemplar, reserverar vi oss för eventuell mellanförsäljning.

Ajaxson, Anders
SAMREALSKOLAN I MUNKFORS 1926-1971
Hur det började - och hur det fortsatte

Realskolans historia från början till slut med många bilder och
berättelser om lärare och elever.
Utgiven av Föreningen Gamla Bruket i Munkfors, 2017
50 sidor(A4), häftad, 100 kr


Ajaxson, Anders
1954, Om ett märkvädigt år i Munkfors-Ransäter
195 händelser med 71 kommentarer, baserat på Håsons notiser
i Värmlands Folkblad.
Utgiven av Föreningen Gamla Bruket i Munkfors, 2018
70 sidor(A4), häftad, 100 kr

Asplund, Karl Gustav
MUNKFORS – mitt i Värmland, mitt i Världen
KG Asplunds minnen av händelser och människor bildar
utgångspunkt för tankeväckande reflektioner om världen
samhället och livet.
Utgiven av Föreningen Gamla Bruket i Munkfors, 2010
143 sidor(A4), häftad, 120 kr

Berggren, Kjell
KALLVALSNING PÅ LAXHOLMEN
En ekonomisk-historisk uppsats om arbetare och arbete
i Munkfors 1910-1930
Utgiven av Uddeholm Strip Steel AB, 1985
Nytryck, 73 sidor(A4 liggande), 150 kr

Bergsman, E Börje
ARVED VON VEGESACK OCH DET ROSTFRIA
RAKBLADSSTÅLET (AEB) FRÅN MUNKFORS

Om uppfinnaren av det rostfria rakbladsstålet och
Munkfors Bruk 1920-1945
Utgiven av Jernkontoret, Stockholm 1988
106 sidor, inb, 50 kr

Frödén, Holger
SLIPNING OCH POLERING AV STÅLBAND
Gamla Bruket har gett denna beskrivning som ett gott
exempel på den utveckling som ständigt sker, och är
helt avgörande för vårt välstånd, men som aldrig blir
särskilt uppmärksammad.
Utgiven av Föreningen Gamla Bruket i Munkfors, 2011
21 sidor, häft, 40 kr

Gustavsson, Sven
MED SVENSKT STÅL I BAGAGET
Sven Gustavsson berättar om sina upplevelser vid
försäljning av uddeholmsstål i Afrika och Asien efter
andra världskriget. Sven har bl.a. sålt kaggstål från
Munkfors i Calcutta i början av 1950-talet
Utgiven av Föreningen Gamla Bruket i Munkfors, 2008
27 sidor, häft, 40 kr

Jansson, Bernt
TRÄLBÅTARNA
Pråmtrafiken mellan Munkfors och Deje under 1800-
talets senare del.
Utgiven av Gamla Bruket / Etnologiska Sällskapet i
Värmland, 1995
62 sidor, häft, nu 50 kr

Jansson, Bernt och Kylberg, Bengt
Munkfors – ett järnbruk genom 350 år
Med Munkfors som det genomgående exemplet ges
en, i stora stycken, allmängiltig bild av ett järnbruks
utveckling från etableringsskedet i mitten av 1600-talet
Utgiven av Föreningen Gamla Bruket i Munkfors, 3:e uppl. 2019
31 sidor(A5), häft, Just nu JUBILEUMSPRIS 20 kr

Johansson, Gunnel och Eriksson, Erik
FLORAN I MUNKFORS KOMMUN
Området växtgeografi, förändringar i floran, artförteckning
och botaniska utflyktsmål i Munkfors kommun.
Utgiven av författarna 2008
120 sidor, inb, 100 kr

Kylberg, Bengt red.
BERÄTTELSER UR VÅRA MINNEN
Munkfors 2012

Personhistoriska porträtt från Munkfors/Ransäter:
Einar Börjesson
Einar Fröjel
Fridolf Rhudin
Inez Svensson
Arved von Vegesack
Karin och Gunnar Vinell.
Utgiven av Föreningen Gamla Bruket i Munkfors, 2013
56 sidor, häft., 40 kr

Kylberg, Bengt red.
BERÄTTELSER UR VÅRA MINNEN
Ransäter 2013

Personhistoriska porträtt från Munkfors/Ransäter:
Johan Fredrik Adelheim/Borgström
Sven Hellqvist
Robert Jäppinen
Arvid Nilsson på Nylund
Hasse Nordström
Utgiven av Föreningen Gamla Bruket i Munkfors, 2014
40 sidor, häft., 40 kr

Kylberg, Bengt red.
BERÄTTELSER UR VÅRA MINNEN
Munkfors 2014

Personhistoriska porträtt från Munkfors/Ransäter:
Maj Ergelius
Anders Henrik Göthberg
Håkan Håkansson, Håson
Hilbert Persson
Henning Sundin
Utgiven av Föreningen Gamla Bruket i Munkfors, 2015
36 sidor, häft., 40 kr

Kylberg, Bengt red.
BERÄTTELSER UR VÅRA MINNEN
Ransäter 2015

Personhistoriska porträtt från Munkfors/Ransäter:
Britta Edgren
C F Geijer, patron Carl
Lotta Geijer/von Heland
August och Karolina
Knut Olson
Utgiven av Föreningen Gamla Bruket i Munkfors, 2016
39 sidor, häft., 40 kr

Kylberg, Bengt red.
BERÄTTELSER UR VÅRA MINNEN
Munkfors 2016

Personhistoriska porträtt från Munkfors/Ransäter:
Anders Sandin
Axel Florin
Ester Reiner
Karl Oskar Lövgren
Utgiven av Föreningen Gamla Bruket i Munkfors, 2015
38 sidor, häft., 40 kr

Kylberg, Bengt
ERIK JOHAN LJUNGBERG
25 årig bruksförvaltare på Munkfors 1868 (-1875)
Häftet beskriver Munkfors Bruk kring 1870 i ett
expansionsskede då bl a Martin-processen gjordes
driftsmässig.
Utgiven av Föreningen Gamla Bruket i Munkfors, 2008
24 sidor(A5), häft, 40 kr

Kylberg, Karin
HÅRDA GULA ÄRTOR
Anngerd Lööv och Kerstin Frödén berättar barndomsminnen
från 1930-40 talets Hagalund i Munkfors
Utgiven av Karin Kylberg, Karlstad 2008
118 sidor, nu100 kr

Kylberg, Karin
RÖTT JÄRN
Historisk roman: Caisa Adelheim på Munkfors bruk blir 1749 bortgift mot sin vilja. Följ hur Caisa hanterar de nya förpliktelserna och kommer att leva ett rikt liv. Romanen är orienterad kring verkliga människor och händelser i 1700-talets Munkfors, Värmland och Sverige.
Utgiven på Recito förlag 2014
216 sidor(A5), mjukband
, nu 100 kr

Lundell, Bengt och Ave
BRUKSMUSIKEN I MUNKFORS
Om oförtrutet arbete i fru Musikas tjänst
Utgiven av författarna, omkr 1995
36 sidor (A4, häftat), 100 kr

Lundkvist, Gunnar
KUNSKAPSRESAN – för BARN i alla åldrar.
En grupp barn tar hjälp av några vuxna, bygger en
bil och ger sig ut på upptäcksfärd i Värmland och
upptäcker bland mycket annat Gamla Bruket. En
mycket stimulerande bok för alla åldrar.
Utgiven av Bokförlaget Norlén&Slottner, 2009
240 sidor, inb, nu 100 kr

Mårtensson, Anders W.
DET GAMLA BRUKSOMRÅDET VID MUNKFORS BRUK
Intervjuer gjorda 1956 med 13 bruksarbetare födda 1867 - 1895, som berättar om sina liv; familj, uppväxt och arbete.
Utgiven av Föreningen Gamla Bruket i Munkfors 2018
91 sidor, häftad, 150 kr

Nilsson Bergström, Birgit, Lund, Öyvind
Café Värmland
På caféresan genom Värmland besöks 50 caféer som var och ett lämnar recept på en specialitet. Gamla Bruket i Munkfors är också med på ett hörn.
Utgiven av Isabergs förlag, Hestra 2018
192 sidor, inbunden, 240 kr

Nilsson, Halvar
DET RANSÄTER SOM VAR
Historisk överblick över Ransäters socken, som sedan
blev Munkfors kommun, från sen medeltid fram till
1900-talets början.
Utgiven av Föreningen för Värmlandslitteratur, 2003
136 sidor, inb, nu 80 kr

Nisser, Arvid, Sundberg, Roland och Kylberg, Bengt
BRUKSHISTORIA
En sammanställning av Munkfors Bruks historia från
begynnelsen till in på 1900-talet
Källmaterial till studiecirkel
Utgiven av Föreningen Gamla Bruket i Munkfors, 2009
56 sidor(A5), 60 kr

Nisser, Arvid
RYTTMÄSTAR’N
Carl Gustaf Reinhold Geijer, 1805-1859, bruksförvaltare
Munkfors 1837-1840. Levnadsteckning påbörjad av
Arvid Nisser.
Utgiven av Gun Nisser 2012
27 sidor(A5), häft, 30 kr

Nordin, Lars O
PYTT FRÅN PENNA
Här möter vi Lars O Nordin, född i Munkerud, med fyndiga
och humoristiska glimtar om måltider och maträtter.
Utgiven av Föreningen Gamla Bruket i Munkfors, 2010
26 sidor(A5), häft, 40 kr

Omsén, Arne H (red)
SOM VI MINNS DET, värmländsk stålindustri
under slutet av 1900-talet
Personliga minnen från stålindustrins skakiga period i
slutet av 1900-talet, återberättade av 20 personer
som haft centrala roller i detta spel.
Utgiven av Värmländska Bergsmannaföreningen, 2006
260 sidor, inb, nu 150 kr

Palm, Roy och Sundberg, Roland
BRUKSHISTORIA I BILDER
Fotografier som belyser Munkfors Bruks utveckling
under de senaste 150 åren
Finns också i engelsk och tysk edition:
Mill History in Pictures
Fabriksgeschichte in Bildern
Utgiven av Föreningen Gamla Bruket i Munkfors, 2009
48 sidor(A5), häft, 40 kr

Persson, Willy ”Piggen”
UR WILLYS TANKAR
Detta är en samling vardagsreflektioner från olika
skeden av livet, fångade i en rimmad vers som med
en kraftfull dialekt uttrycker närheten till människan
och naturen.
Utgiven av Föreningen Gamla Bruket i Munkfors, 2009
52 sidor(A5), häft, 60 kr

Peterson, Britta
VÄRMLÄNDSKA ORD OCH UTTRYCK GÅNGBARA I
HAGALUND MED OMNEJD

En ordlista med munkforsdialekt orienterad mot
Hagalund, samhällets nordöstra del.
Utgiven av Föreningen Gamla Bruket i Munkfors, 2009
24 sidor(A5), häft, 40 kr

Rahmberg, Martin
MUNKFORS 1908-1960
- anteckningar om bebyggelsen i brukssamhället
Martin Rahmberg var inspektor med ansvar för jordbruket och
brukets byggnader från 1908. Detta fortsatte han med fram till
sin pensionering. Det är alltså en initierad skildring han ger som
78-åring år 1960.
Utgiven av Föreningen Gamla Bruket i Munkfors, 2011
68 sidor(A4), spiralhäft, 120 kr

Richnau, Sven (dikter) och Gunnar Larsson (foto)
STÅLSTAD
Finurliga och eftertänksamma dikter i en vacker bok
med fina fotografier av Gunnar Larsson.
”Men ibland, när himlens stjärnor blänka
en stilla undran: Har nån tid att tänka?”
(ur dikten Effektivitet)
Sven Richnau var huvudsakligen verksam i Hagfors,
men bodde sina sista 22 år i Munkfors.
Utgiven av KulturKontoret, Hagfors, 2007
64 sidor, inb, 90 kr

Stolpe, Lennart (red)
PAPPER OCH MASSA I VÄRMLAND
Från handpappersbruk till processindustri
Bland mycket annat beskrivs här träsliperierna och papp-
fabrikerna längs Ranån i Ransäter.
Utgiven av Skogsindustriernas historiska utskott, 2009
461 sidor, inb, nu 200 kr

Sundberg, Roland m fl
PORTRÄTT FRÅN MUNKFORS BRUK- Människor som gjort Munkfors känt över världen
Kommenterade bilder från en porträtt-fotoutställning som visats på Gamla Bruket somrarna 2013 och 2014.
Utgiven av Föreningen Gamla Bruket i Munkfors, 2013
44 sidor (A5), häft, 40 kr

Sundberg, Roland och Palm, Roy
PRESENTATION AV GAMLA BRUKSOMRÅDET I
MUNKFORS

En bildbeskrivning som visar miljö och byggnader på
det gamla bruksområdet med korta texter.
Finns också i engelsk, tysk och holländsk edition:
Presentation of the old Ironworks Area in
Munkfors
Präsentation des alten Fabriksgebietes in
Munkfors
Presentatie van het oude ijzerwerkersgebied in
Munkfors

Utgiven av Föreningen Gamla Bruket i Munkfors, 2009
24 sidor(A5), häft, 40 kr

Sundberg, Roland och Kylberg, Bengt
GAMLA BRUKET I MUNKFORS
-         EN 300-ÅRIG HISTORIA
En guidebroschyr för vandring i och mellan museerna.
Beskriver det som visas, men också de processer som
använts.
Broschyren finns också i engelsk och tysk edistion:
The Old Mill in Munkfors – over 300 years in the
iron’s service
Gamla Bruket i Munkfors – eine 300-jährige
Geschichte
Utgiven av Föreningen Gamla Bruket i Munkfors, 2009
16 sidor(A5), 40 kr (20 kr i samband med inträde)

de Vries, Roland
Makt och kontroll
- En studie om patriarkalismen vid Munkfors bruk
mellan 1884 och 1930.
C-uppsats i historia vid Högskolan Dalarna, 1999
Utgiven av Föreningen Gamla Bruket i Munkfors, 2017
60 sidor(A4), häftad, 100 kr

Förening:

Föreningen Gamla Bruket I Munkfors

Skapad av: (2017-07-08 20:08:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Föreningen Gamla Bruket I Munkfors (2020-12-03 13:29:38) Kontakta föreningen