Hyra av lokal


HYR LOKAL PÅ GAMLA BRUKET
Gamla Bruket har ett antal lokaler som står till förfogande för olika ändamål; privata fester, föreningsmöten, föreläsningar, utställningar etc. Flexibiliteten är stor, så gör ett besök för att känna in möjligheterna. Ring 0563-50003, vardagar kl 09.00 - 15.00 och bestäm tid för ett besök!

KVARNEN
Södra delen: c:a 60 platser vid bord. Här finns pentry, diskmaskin, serveringsdisk och toaletter  (+ återstoden av elektrisk kvarn från tidigt 1900-tal, innan dess var byggnaden en dagsverksstuga). Lokalen är lämplig för exempelvis familjehögtider och föreningsmöten/fester men även för exempelvis konstutställningar då också utrymmet kan expanderas in i den norra delen.
Norra delen: Dansgolv med scen, kan även möbleras för "biografsittning".  Delen hyrs inte ut separat då toaletter etc finns i den södra delen.
Hyra: Södra delen: 1000 kr/dygn, 400 kr/max 4 tim (exkl städning)
Under januari och februari tillkommer 500 kr/dygn för ökad uppvärmningskostnad.
Norra delen: 300 kr (endast sommartid och tillsammans med södra delen, där toaletter finns)
Städning sker genom hyresgästens försorg men kan även ske mot en avgift av 500 kr.
För kommersiella ändamål, t.ex. loppmarknad eller konstutställning, träffas särskild överenskommelse.

FRÖKEN RUTHS CAFÉ
I en trevlig "utomhusmiljö" i den uppvärmda museibyggnaden finns Fröken Ruths Café. Det är öppet för allmänheten samtidigt med museet, men övrig tid är uthyrning möjlig om det kan ske utan konflikt med föreningens övriga verksamhet.
Caféet är möblerat med små cafébord med plats för max 60 gäster. Det främst lämpat för kortare sammankomster med fika.
Hyra: 100 kr/timme (obs! om uthyrning bedöms från fall till fall - ömtålig miljö!)

KAPELLET
I museibyggnaden, i direkt anslutning till Fröken Ruths Café, ligger kapellet med en inredning som härrör från den numera rivna Metodistkyrkan. Det är ett intimt kapell med c:a 30 bänkplatser och har varit uppskattat för barndop, kanske följt av dopkaffe i cafeet.
Hyra: 400 kr/max 4 tim under dagtid, ej tillgång till pentry - annars bedömning från fall till fall

LJUNGBERGSSCENEN i Bruksparken
Max 1 dygn, med tillgång till ström, 200 kr. Enbart nyttjande av scenen utan ström: Gratis
För hjälp med bänkar etc träffas särskild uppgörelse

BOKNING
Lokalerna bokas genom besök på Gamla Bruket eller per tel: 0563-50003, vardagar kl 09.00 - 15.00. Bokning på [email protected] går också bra, men här måste bokningen bekräftas innan den gäller!

PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING:
Den som skriver kontrakt ska vara fyllda 25 år och
närvara under hela evenemanget / festen

Förening:

Föreningen Gamla Bruket I Munkfors

Skapad av: (2015-02-08 17:56:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Föreningen Gamla Bruket I Munkfors (2019-11-02 10:02:45) Kontakta föreningen