Välkommen till Gamla Bruket i Munkfors

(Bilden ovan visar gamla bruksområdet i Munkfors år 1912. när det var full verksamhet där. Idag finns det kvar spår i naturen men också ett antal byggnader, bl a Martin-stålverket från 1877.)

Gamla Bruket utgör en väl bevarad bruksmiljö i en mycket vacker omgivning vid den stora forsen i Klarälven.

Här finns vackra promenadvägar och en brukshistoria som började 1670 och nu står levande på museiområdet i en stimulerande blandning av modeller, fullstora anläggningar och spår i naturen.

I museibyggnaden ligger också boklådan och Fröken Ruths Café.

Inträde till museerna: 50 kr/person,
barn 12 år och under fritt!

VÄGBESKRIVNING:
Följ väg 62 till avfarten norr om centrumrondellen, följ därefter brun-vita skyltar ”Bruksmiljö”, och sedan rakt ner framför herrgården
. Mitt i backen håller vi till, i ett rött tegelhus med korsvirke.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter