Notfiske och annat fiske


På denna sida visar vi vårat årliga fiske med not vid Frönäs på Gålö.

På "framsidan", som detta är, visar vi årets fiske. På undersidan visar vi tidigare notfiske med dess bilder, och videokortisar.  Årets fiske 25 juni 2019, ligger kvar på Nyhetssidan tills vidare, men en videokortis har vi lagt här. Text o bilder flyttas hit senare.  Klicka på +tecknet kommer du till undersidan. 

Den årliga notdragningen på Gålö, med tillstånd av Länsstyrelsen,  gjordes lördag 8 juni. Denna gång i ett fantastiskt vackert väder. Svag sso vind, klarblå himmel och varmt i luften. Det var i varmaste laget för promenaden via skog och berg till platsen för draget. Men det är å andra sidan en smaksak. Själva draget gick som vanligt. D.v.s. bra, utan problem och en fångst på ca 75 kg strömming. Därtill följde med ovanligt mycket nors, enligt Kurre Eriksson som varit med förr. Närmare bestämt hela sitt liv. Publiken var som vanligt oräknelig och följde draget med stort intresse. Det var så många att det blev lite ransonering vid fördelning av strömmingen. Men alla fick lite, om än inte så mycket de ville. Hembygdsföreningen får inte sälja fångsten, utan den delas ut gratis.                                                                                               En annan iakttagelse var att det inte syntes till en enda fiskmås eller trut över platsen för notdraget.  Vad kan det ha berott på? Intressant spörsmål.

   I övrigt är det bara att tacka de Gärs-medlemmar som, som vanligt, ställde upp för denna kulturella tradition. För det är just för att bevara en traditionell fiskemetod i skärgården, som detta fiske genomförs. 

      

Förening:

Gålö Gärsar Hembygdsförening

Ändrad av: Gålö Gärsar Hembygdsförening (2020-05-17 16:50:42) Kontakta föreningen
Skapad av: Gålö Gärsar Hembygdsförening (2019-06-13 20:03:12) Kontakta föreningen