På senare tid har många människor visat ett stort engagemang för Gagnefs Minnesstuga och dess omgivningar. Det har framkommit i skrivelser, tidningsartiklar, radioinslag, i sociala medier och vid möten. Styrelsen för Minnesstugan välkomnar detta ökade intresse!

Gagnefs Minnesstuga byggdes av Ottilia Adelborg och hennes vänner med början 1906 på den då i princip obebodda åsen som var hårt sargad av de sanduttag som skett där i århundranden. Platsen kan verka udda för en gård i Gagnef men givarnas önskan var att Minnesstugan skulle kunna ses av många ortsbor och vara en del av deras vardag. Först senare då givarna själva bosatt sig på åsen kom den omvända blicken; att se de stora naturvärdena som brer ut sig sedda ifrån Minnesstugan, vyn över älven, bergen och den bördiga slätten. Naturvärden som givits oss och som vi har att förvalta.

Image


Minnesstugan har i snart 115 år varit en del av gagnefsbornas vardag och har förvaltats och vårdats av generationer före oss. Det är ju vi människor som skapar kulturvärdena genom våra aktiviteter och handlingar. Organisationsformen stiftelse har inte ändrat på detta förhållande. Den ideella stiftelsen är helt beroende av gåvor, donationer, bidrag och ideellt arbete för att vårda, bevara, utveckla och visa det som samlats in från bondesamhällets strävsamma liv. I dag består samlingen av 22 byggnader, ca 10 000 föremål och ett 1.5 ha stort markområde. Skolmuseet i Djurmo har senare blivit en extra del.

Vi behöver bli flera som skapar och upprätthåller kulturvärdena knutna till Gagnefs Minnesstuga. Ideellt arbete bygger på ett engagemang som just nu många visar och som ger mervärde och glädje. Engagemanget kan vara stort eller litet, alla kan bidra med något och väljer själv nivå och inriktning.

Penninggåvor, donationer och/eller deltagande i en årlig arbetsdag kan sägas vara nivå 1. Deltagande i en kontinuerligt arbetande intressegrupp blir nivå 2. Idag finns sociala mediegrupp, textilgrupp, utemiljögrupp och byggnadsgrupp men fler kan skapas efter tillgång på intresserade. Nivå 3 är att ta ansvar för helheten genom att ingå i Minnesstugans styrelse.

Är du intresserad av att hitta en form för ditt engagemang anmäl dig till e-postadressen [email protected] så hör vi av oss med mera information.
Minnesstugan behöver alla goda krafter!
/ Lena Nordesjö ordförande i Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga

Image

 

Lena Nordesjö

Förening:

Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga

Skapad av: Ella Johnston (2022-10-31 21:32:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ella Johnston (2023-06-11 19:01:12) Kontakta föreningen