Forska om Gagnef


Stiftelsen Gagnefs MinnesstugaFörvaltar Gagnefs egen hembygdsgård och dess unika samlingar.
Olaus Laurentii släktförening: Förening för ättlingarna till Gagnefsprästen Olaus Laurentii.
Gagnefs släktforskarförening: Främjar släktforskning i Gagnefs kommun.
Ottilia Adelborgsmuseet: Ansvarar för driften av Ottilia Adelborgsmuseet i Gagnef.
Gagnefs kommun

Dalarnas folkrörelsearkiv: Förvarar ett stort antal föreningsarkiv från Gagnef.
Arkivcentrum Dalarna: Förvaltar Dalarnas företagshistoria och Stora Ensos arkiv. En viktig del av vår historia som i allra högsta grad berör Gagnef.
Dalarnas museum: Landskapets eget museum.
Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund: Förbundet för landskapets alla hembygdsföreningar.
Riksarkivet: Myndighet med övergripande ansvar för arkivvården i landet, och förvarar hundratals hyllmeter arkiv från Gagnef.

Digitala resurser

FinnGraven: Gagnefs pastorats digitala gravregister kompletterad med en mycket användbar karta över samtliga gravar.
FamilyTreeDNA: Här finns ett DNA-projekt för Dalarna.
Digitala forskarsalen: Riksarkivets digitaliserade arkivmaterial.
Nationell arkivdatabas (NAD): Samsöksportal för svenska arkivinstitutioner.
ArkivDigital: Företag som tillhandahåller digitaliserat arkivmaterial.
Svenska dagstidningar: KB:s digitaliserade dagstidningar.

Förening:

Gagnefs Hembygdsförening

Skapad av: Eskil Olsson (2018-10-12 08:19:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Eskil Olsson (2021-05-16 10:34:22) Kontakta föreningen