Länkar


Gagnef har ett rikt kulturarv som vårdas av föreningar, stiftelser, kommuner och många andra. Våra verksamhetsområden överlappar, och kompletterar, varandra. Därför har vi sammanställt en lista över några av dessa oerhört viktiga organisationer. Dessutom länkar vi till andra digitala resurser.

Stiftelsen Gagnefs MinnesstugaFörvaltar Gagnefs egen hembygdsgård och dess unika samlingar.
Olaus Laurentii släktförening: Förening för ättlingarna till Gagnefsprästen Olaus Laurentii.
Gagnefs släktforskarförening: Främjar släktforskning i Gagnefs kommun.
Ottilia Adelborgsmuseet: Ansvarar för driften av Ottilia Adelborgsmuseet i Gagnef.
Gagnefs kommun
Dalarnas folkrörelsearkiv: Förvarar ett stort antal föreningsarkiv från Gagnef.
Arkivcentrum Dalarna: Förvaltar Dalarnas företagshistoria och Stora Ensos arkiv. En viktig del av vår historia som i allra högsta grad berör Gagnef.
Dalarnas museum: Landskapets eget museum.
Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund: Förbundet för landskapets alla hembygdsföreningar.
Riksarkivet: Myndighet med övergripande ansvar för arkivvården i landet, och förvarar hundratals hyllmeter arkiv från Gagnef.

Digitala resurser

FinnGraven: Gagnefs pastorats digitala gravregister kompletterad med en mycket användbar karta över samtliga gravar.
FamilyTreeDNA: Här finns ett DNA-projekt för Dalarna.
Digitala forskarsalen: Riksarkivets digitaliserade arkivmaterial.
Nationell arkivdatabas (NAD): Samsöksportal för svenska arkivinstitutioner.
ArkivDigital: Företag som tillhandahåller digitaliserat arkivmaterial.
Svenska dagstidningar: KB:s digitaliserade dagstidningar.

Editerad av: Eskil Olsson (2019-08-06 09:20:50)