Om oss

Gagnefs Hembygdsförening bildades år 1972 och har som uppgift att i samarbete med andra föreningar på orten verka för att väcka och stärka intresset för hembygden, vårda kulturminnen – både gårdagens och dagens – samt att bevara bygdens egenart.

Styrelsen

Ordförande              
Leif Lorentzon        
070 3662175                          
[email protected]
Kassör              
Rolf Hjort 070 6957717
Sekreterare            
Vakant
Ledamot
Gunnel Malm
Olle Hultgren
Ann-Sofie Jonsson
Suppleanter            
Annika Winlöf
Jutta Pedersen
Gunnel Staffas
Eli Olsson

Föreningens bankgiro: 748-1328.

Byombuden

Har ni frågor som berör Gagnefs historia, dess byar och invånare kan ni ta kontakt med någon av våra byombud. 

Riktnumret är 0241 om ej annat anges.

ARVSLINDAN:  Nils Roos  070 3979846
BJÖRKA:  Lars Andersson  070 4410447
BODARNA:  Herman Aronsson/Lars Damberg  10776,  070 2803582
BOMSARVET/VÄSTTJÄRNA:  Hök Ann-Britt Forsberg/Allan Trogen  070 5852815/070 6711036
BY:  Yvonne Hellberg  070 6759974
BÄSNA:  Ulrika Olsson/Birgitta Claesson  0243 230286, 073 7352743
DJUR:  Gunnar Eklund  070 6014411
DJURMO/YTTERBACKA/UTBY:  Roger Mattsson  070 2244988
DJURÅS:  Danielsson Kjell  070 6545588
GAGNEFSBYN:  Herman Lindberg  073 6318615
GRUVAN:  Inez Lärke  072 4433921
GrÅDA/KYRKBYN:  Leif Lorentzon  070 5470774 
GRÄV:  Ann-Marie Fix  070 3462983
GRÖNTUV:  Gunnel Malm  070 5162062
GÄRDE:  Stig Nygård  070-6327076
KOMTILLMÅTTA:  Sven-Erik Östlund  070 5167319
LINDAN:  Ann-Christin Fjärsman/Kjell Hjort  070 6792782/070 2183482
MJÄLGEN:  Hans Björklund  073 0730884
MOJE:  Elisabeth Liss  070 3414615
MON:  Allan Trogen  60087, 073 5690258
NORDBÄCK:  Hans Fridlund/Olle Hultgren  070 4324802/070 5787018
NORDÅKER:  Lars-Olof Nordesjö  61366, 073 6009052
NYSÄL:  Yvonne Hellberg  070 6759974
NÄSET:  Olle Belin  070 3766713
RISTA:  Alvar Trogen  070 6711036
SIFFERBO:  Georg Stenberg/Bengt Löfgren  0243 230109/070 3188640
SKOGEN:  Jörgen Nahlen  070 3272440
SNOBBRÄNNAN:  Ola Granath  070 5851599
SVEDJAN:  Torbjörn Nyström/Catrin Zetterlund  072 1511733/073 9996906
TJÄRNA/KYRKBYN:  Leif Lorentzon  070 5470774
VÄSTERFORS:  Berit Åsberg  070 3955469
VÄSTTJÄRNA:  Hök Ann-Britt Forsberg  070 5852815
ÖSTERFORS:  Lena Östberg  070 3120047
ÖSTTJÄRNA:  Inez Lärke  072 4433921
ÖVERBACKA:  Sonja Lundkvist  10028, 070 2876102

 

Vill du bli byombud?

Besitter du kunskap om någon av Gagnefs byar? Kanske har fördjupat dig i en bys historia, eller vet vilka som bor eller bott där? Det räcker med att ha god lokalkännedom för att bli byombud, och personer kan vända sig till dig om de har frågor om byn; dess historia och tidigare invånare. En person kan vara ombud för flera byar, och en by kan ha flera byombud. Fyll i det här formuläret om du har intresse av att bli byombud.


Intresseanmälan

Namn

E-post

By/byar

Telefonnummer

Jag samtycker till att Gagnefs Hembygdsförening lägger till mina kontaktuppgifter i sin byombudslista, som publiceras på hemsidan samt skrivs ut och placeras på olika platser i kommunen*

Ja   

Meddelande

*Vill du bli borttagen från vår byombudslista kan du kontakta [email protected]

Kontakta oss

 c/o Leif Lorentzon, Gråda 6, 78536 Gagnef. Vår lokal: Ängsholsvägen 1, Tallbacken
 070 3662175 [email protected]