Om oss

Gagnefs Hembygdsförening bildades år 1972 och har som uppgift att i samarbete med andra föreningar på orten verka för att väcka och stärka intresset för hembygden, vårda kulturminnen – både gårdagens och dagens – samt att bevara bygdens egenart.

Styrelsen

Ordförande              
Leif Lorentzon        
070-3662175                          
[email protected]
Vice ordf.                  
Gunnel Malm
Kassör              
Rolf Hjort
Sekreterare            
Annika Winlöf
Ledamot
Suppleanter            
Eli Olsson, 070-236 15 21, [email protected]   
Jutta Pedersen
Gunnel Staffas

Föreningens bankgiro: 748-1328.

Byombuden

Har ni frågor som berör Gagnefs historia, dess byar och invånare kan ni ta kontakt med någon av våra byombud. 

Riktnumret är 0241 om ej annat anges.

Arvslindan                             
Nils Roos, 61150, 070 3979846        
Björka                                    
Lars Andersson, 60045
Bodarna                                
Herman Aronsson, 10776
Lars Damberg, 070 280 35 82
Bomsarvet/Västtjärna        
Karl-Evert Ihlis, 073 569 02 58
By                                          
Yvonne Hellberg, 60113
Bäsna                                    
Ulrika Olsson, 0243 23 02 86
Birgitta Classon, 073 73 52 743
Djur                                       
Gunnar Eklund, 60077, 070 6014411
Djurmo/Ytterbacka/Utby   
Roger Mattsson, 070 22 44 988, [email protected]
Djurås                                    
Kjell Danielsson,  070 6545688
Gagnefsbyn                          
Herman Lindberg, 61064, [email protected]
Gruvan                                  
Inez Lärke, 61465
Gråda/Kyrkbyn                    
Inga-Lisa Los, 30284
Leif Lorentzon, 070 3662175, [email protected]
Gräv                                      
Tage Edvinsson, 61056
Gröntuv                                
Gunnel Malm, 62062, 070 5162062
Gärde                                    
Stig Nygård, 070 6327076
Komtillmåtta                        
Sven-Erik Östlund, 10002
Lindan                                  
Ann-Christin Fjärsmans, 10303
Kjell Hjort, 51329
Mjälgen                                
Hans Björklund, 792200, 073 073 08 84
Moje                                      
Elisabeth Liss, 61522
Mon
Alvar Trogen, 60087
Allan Trogen, 070 6711036
Nordbäck                             
Olle Hultgren, 0243 237464
Hans Fridlund, 070 432480
Nordåker                              
Lars-Olof Nordesjö, 61366, 073 6009052
Nysäl                                     
Yvonne Hellberg, 60113, 070 6759974
Näset                                    
Olle Belin, 10650, 070 3766713
Rista                                     
Alvar Trogen, 60087
Allan Trogen, 070 6711036
Sifferbo                                 
Georg Stenberg, 0243 230109
Bengt Löfgren, 0243 230591
Skogen                                  
Jörgen Nahlen, 52122, 070 3272440
Snobbrännan                       
Esbjörn Hedström, 10761, 070 2403904
Svedjan                                 
Torbjörn Nyström, 10997
Catrin Zetterlund, 073 9996906
Tjärna/Kyrkbyn                    
Leif Lorentzon, 070 3662175, [email protected]
Västerfors                             
Karin Perhans, 61472
Berit Åsberg, 070 39 55 469
Västtjärna                             
Karl-Evert Ihlis, 073 5690258
Österfors                             
Lena Östberg, 070 3120647
Östtjärna                             
Inez Lärke, 61465
Överbacka                            
Sonja Lundkvist, 10028, 070 2876102

Vill du bli byombud?

Besitter du kunskap om någon av Gagnefs byar? Kanske har fördjupat dig i en bys historia, eller vet vilka som bor eller bott där? Det räcker med att ha god lokalkännedom för att bli byombud, och personer kan vända sig till dig om de har frågor om byn; dess historia och tidigare invånare. En person kan vara ombud för flera byar, och en by kan ha flera byombud. Fyll i det här formuläret om du har intresse av att bli byombud.


Intresseanmälan

Namn

E-post

By/byar

Telefonnummer

Jag samtycker till att Gagnefs Hembygdsförening lägger till mina kontaktuppgifter i sin byombudslista, som publiceras på hemsidan samt skrivs ut och placeras på olika platser i kommunen*

Ja   

Meddelande

*Vill du bli borttagen från vår byombudslista kan du kontakta [email protected]

Kontakta oss

 c/o Leif Lorentzon, Gråda 6, 78536 Gagnef. Vår lokal: Ängsholsvägen 1, Tallbacken
 0241-62175[email protected]