Böcker om Götlundabygden


I samband med Götlunda hembygdsförenings 100-årsjubileum år 2020 har föreningen gett ut två böcker om Götlundas historia. Beställ böckerna genom att skicka en e-post med kontaktuppgifter till [email protected]. Föreningen kommer att spara dina personuppgifter för att kunna hantera beställningen.

 

Kartor från Götlundabygden

Sverige har en unik kartskatt med både små- och storskaliga kartor från 1600-talet och framåt. Många lantmätare har också kommit till Götlunda och upprättat kartor över socknen, gårdarna och byarna och ett stort antal av dem presenteras här. De spänner över tre sekel och visar hur befolkningen, bebyggelsen, näringarna och också kartkonsten har utvecklats över tid.

Image


Pris: 300 kronor + ev. frakt

Författare: Thomas Hjelt

Antal sidor: 120

Utgivningsår: 2023

ISBN: 978-91-527-6756-6

 

300 år i Götlundabygden


År 1721 var både Stora nordiska kriget och Sveriges tid som stormakt över. De 300 år som förflutit sedan dess har inneburit mycket stora förändringar för både Sverige och Götlunda socken.

Under dessa år har gamla byar splittrats, torp och backstugor uppförts och rivits, människor flyttat till tätorter, städer och emigrerat till Amerika. Sjöar har sänkts och ängar odlats upp, soldater och husarer gett sig ut i krig och skolan och fattigvården växt fram.

 

Image

 

Pris: 300 kronor + ev. frakt

Författare: Thomas Hjelt

Antal sidor: 218

Utgivningsår: 2021

ISBN: 978-91-639-7897-5

 

7000 år i Götlundabygden


Följ med på en tidsresa genom Götlunda sockens historia, från när människor tillverkade kvartsredskap uppe på skärgårdsön Kuphälla 5000 f.Kr., fram till att Karl XI jagade björn i Sickelsjöskogarna i slutet av 1600-talet.

Götlunda ligger mittemellan, och har inte riktigt fått någon plats i de stora berättelserna om Sveriges historia. Viktiga maktcentrum har blommat upp utanför dess gränser, både åt väst och åt öst. Men bygden här har aldrig varit öde. Tvärtom har den varit mångas hem under alla tider. Om man skrapar lite på jordytan eller tar en tur genom skogar och ängar kan man finna spåren efter de människor som bott här under de senaste 7000 åren.

Image


Pris: 300 kronor + ev. frakt

Författare: Thomas Hjelt

Antal sidor: 200

Utgivningsår: 2020

ISBN: 978-91-639-7896-8

 

Köp böcker

Böckerna säljs också hos:

Arboga bokhandel

Arboga museum

Bergslagens bok och pusselbutik

Götlunda handelsbod

Lungers handel

 

Förening:

Götlunda Hembygdsförening

Skapad av: Thomas Hjelt (2022-03-15 10:37:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Thomas Hjelt (2024-04-16 08:34:58) Kontakta föreningen