Västra Gunnamo

Västra Gunnamo
Torpvandring i Gunnamo. Här betraktar deltagarna milstenspostamentet. En sådan här markering fanns uppsatt varje gammal kvartsmil utmed de gamla landsvägarna förr i tiden. (Se Gällarydsboken 2. Milstenar och väghållningsstenar)
Deltagare fr.v Margareta Jönsson, David Magnusson, Leif Nygren.