Milsten

Milsten
Mellan gårdarna löper den gamla häradsvägen, markerad av en milsten,
rest 1867.