Kårebo

På 1700-talet var Värmeshult ett sk. rusthåll. Det innebar att gårdsägaren skulle ta fram en lämplig ryttare och föse honom med häst och lämplig utrustning. Moroten för rusthållaren var skattebefrielse. Detta krävde dock att gården var av bety-dande storlek. Precis som roteknektarna fick av rotebönderna, ett torp med jordlott, gällde samma sak för ryttaren av rusthållaren. Villkoren var ungefär desamma för båda kategorierna.
Under första hälften av 1700-talet levde Rytta-ren Lars Jönsson på torpet. Därefter bodde här en ryttare vid namn Jonas Björk(wall). Han var född den 9/1 1737 i Stora Bohult och var gift med Catharina Persdotter, född 1733. De fick barnen Anders Jonasson Björk 1766, Stina Lena Jonasdotter 1768, Peter Jonasson Björk 31/4 1771, Maja Jonasdotter 1773
.
Sonen Peter Björk blir som sin far ryttare , men även dragon och grenadjär på torpet Kårebo. Han flyttar med sin hustru från Kårebo 1829. Peter är då avsk dragon med ålders rätt. De bosätter sig i backstugan Lilla Berg, under Värmeshult.
Carl Gustaf Svensson Hallberg som var född i Gunnamo kvarn den 21/10 1818 flyttar hit tillsammans med sin hustru 1845. Hon hette Sara Stina Simonsdotter och var född 27/1 1827 i soldattorpet 125 , Västergården, Långstorp. De får barnen Lisa Cathrina född 3/12 1846, död 1849, Christina 1/7 1848, Johan Gustaf (Käll) 22/10 1850, Anders Peter 5/4 1853, Emma 28/8 1855, död 1856, Emma Sofia 24/9 1857, Frans Gustaf 9/4 1860, Carl Otto 2/12 1862, Matilda Elise 21/11 1865, Sven Edvard 11/9 1869. Sonen Frans Gustaf som var född på torpet, blir som vuxen, soldat och bosätter sig med familj på grenadjärtorpet år1888. År 1891 emigrerar familjen till USA.
Efter att brodern Frans Gustaf med familj emigrerat övertar Johan Gustaf torpet. Han kom att bli den sista soldaten i Kårebo. Han var redan soldat och korporal, med tillnamnet Käll för nr 98 i Mossle, Värnamo. Han brukar grenadjärtorpet tillsammans med sin hustru Emma Christina Petersdotter född 24/8 1860 i Bäckanäs. De får barnen Hilda Kristina Käll född 9/7 1881, Karl Johan Alfred 22/10 1883, död 1/8 1884, Carl Johan Alfred 28/9 1885, Hanna Emilia 18/8 1888, Gustaf Peter Robert 26/2 1891, Ester Linea 17/9 1893, Edit Maria 16/1 1896, Ellen Otilia 10/12 1898, Linus Mauritz Emanuel 29/6 1901, Olga Emmy Margit 13/4 1904. De flyttar från Kårebo till Bäckanäs 1897.
Detta var en familj som prövades oerhört hårt. Fem av deras barn dog i alldeles för tidig ålder. En särskilt tragiskt olyckshändelse med dödlig utgång inträffade den 26 augusti 1912 då familjen bodde i Bäckanäs.
Pappan Johan Gustaf hade en unghäst som Linus Mauritz Emanuel, då 11 år skulle se till. Han hade kommit hem från skolan och ledde ut ung-hästen till något lämpligt ställe där den kunde beta. En läxbok skulle läsas igenom tänkte han, samtidigt som hästen betade. Då tog Linus Mau-ritz Emanuel det ödestigra beslutet att binda töm-men runt benet så att båda händerna blev fria. Av någonting blev hästen skrämd . Linus Emanuel hann inte reagera eller så försökte han genast hålla in hästen men inte hade kraft nog, så han släpades iväg i full sken och inget kunde


Förening:

Gällaryds Hembygdsförening

Skapad av: Gällaryds Hembygdsförening (2018-03-02 17:56:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2018-09-17 17:36:20) Kontakta föreningen