Gällaryd kyrka

Den ursprungliga kyrkan var en medeltida träkyrka. Den blev så småningom för liten på grund av befolkningsökningen under 1700-talet. Byggandet av en ny rymlig kyrka gjorde sig påmind. Georg Silfersparre, ägare till Ohs bruk gjorde upp ett ritningsförslag som bearbetades av Thure Wennberg vid Överintendentsämbetet.Kyrkobyggnaden uppfördes 1782-86 under ledning av murarmästare Hans Lundström, Laholm. Den byggdes i sten, slätputsades och vitkalkades. Taket belagdes med spån. Tre år efter kyrkans invigning hade klockorna sin plats i den gamla kyrkans fristående klockstapel eftersom något torn inte blivit byggt. Men 1789 uppfördes tornbyggnaden med sin hjälmformade huv och en mindre fyrsidig lanternin krönt med en korsglob. Kyrkan fick därigenom en gustaviansk prägel.

Kyrkan består av ett rektangulärt l långhus och ett halvrunt kor i öster. Sakristian uppfördes på norra långsidan i nära anslutning till koret. Tornet byggdes i väster. Interiören med sitt trätunnvalv är av salkyrkotyp. Taket försågs med listverk vid renoveringen 1908. Vid detta tillfälle försågs koret med draperimålning runt mittfönstret och en altarprydnad bestående av ett kors stående på en bred sockel. 1944 igensattes korets mittfönster och dekoren målades över till förmån för en altaruppställning bestående av pilastraromramande en ny altartavla.

I 2006 stängdes kyrkan då det blev installerat bergvarme till 3.september.


Förening:

Gällaryds Hembygdsförening

Skapad av: Gällaryds Hembygdsförening (2017-10-30 15:34:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jörgen Rishöj (2018-07-04 21:00:24) Kontakta föreningen