Gällaryd kyrka

Gällaryd kyrka
”Dessein till Gellaryds Kyrka i Jönköpings Lähn”. Denna ritning till Gällaryds kyrka är gjord
av Thure G Wennberg och blev undertecknad av Carl Fredrik Adelcrantz på Överintendentskontoret
i Stockholm den 26 februari 1781. Denna ”dessein”, ritning, blev några dagar senare
godkänd och undertecknad av Gustav III på Stockholms slott den 7 mars 1781. Kungen
skrev: ”Approberat Stockholms Slot den 7 Mars 1781 Gustaf ”.
Riksarkivet, Stockholm, Kart- och planschsamlingen.

Förening:

Gällaryds Hembygdsförening

Skapad av: Gällaryds Hembygdsförening (2018-03-05 16:22:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gällaryds Hembygdsförening (2018-03-05 16:32:33) Kontakta föreningen