Nattvardssilver

Nattvardssilver
Nattvardssilver. Skänkt til församlingen i 1790 av D.G.Silversparre