Gällaryd kyrka

Gällaryd kyrka
Kyrkan i Gällaryd uppfördes 1782-86 under ledning av murarmästare Hans Lundström,Laholm. Den byggdes i sten,slätputsades och vitkalkades. Taket försågs med listverk vid renoveringen 1908. Vid detta tillfälle försågs koret med draperimålning runt mittfönstret och en altarprydnad bestående av ett kors stående på en bred sockel. 1944 igensattes korets mittfönster och dekoren målades över till förmån för en altaruppställning bestående av pilastrar omramande en ny altartavla.

Förening:

Gällaryds Hembygdsförening

Skapad av: Gällaryds Hembygdsförening (2017-10-30 15:35:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gällaryds Hembygdsförening (2018-03-02 17:24:24) Kontakta föreningen